עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 

תוספת לקצבת אזרח ותיק בשל דחיית מועד התחלת הקצבה
קטגוריה ראשית » בטוח לאומי » קצבאות » תוספת לקצבת אזרח ותיק בשל דחיית מועד התחלת הקצבה

תאריך:        26/9/19 

תוספת לקצבת אזרת ותיק

בשל דחיית מועד התחלת הקצבה

 

 

בתקופה שבין "גיל הפרישה" לבין "גיל הזכאות המוחלטת" (בתקופה שהיא בת 3 שנים לגבר ו-8 שנים לאשה), יקבל מבוטח קצבת אזרח ותיק (לשעבר קצבת זקנה) רק בתנאי שלמבוטח אין הכנסה העולה על התקרה שנקבעה בחוק.

 

חריגה מסכום התקרה, תקטין את הקצבה בסכום של 60% מהחריגה.

 

אם החריגה מביאה את הקצבה ל-10% מהקצבה הבסיסית או פחות מכך, נשללת הקצבה לחלוטין.

 

אם הכנסת המבוטח מעבודה מנעה את קבלת הקצבה, או שהמבוטח זכאי לקצבה חלקית אך הוא מוותר עליה, תשולם לו, החל מגיל הזכאות, תוספת קצבה לכל החיים.

תוספת זו נקראת "תוספת דחיית קצבה".

 

התוספת הינה בשיעור 5% מסכום הקצבה, לכל שנת דחייה.                     

התוספת משולמת גם על קצבת הבסיס וגם על תוספת הותק.

תוספת דחייה מכסימלית לגבר 15% (כ- 340 ₪ לחודש) ולאשה 40%(כ-900 ₪ לחודש).

 

התקרות הינן (הבדיקה נעשית לעצמאי באופן שנתי ולשכיר באופן חודשי, תוך פריסת הכנסות חריגות)


עד 5,856 ₪ לחודש מעבודה.

עד 17,568 ₪ לחודש שלא מעבודה.

 

התקרות עולות כאשר למבוטח יש בו זוג ו/או ילד שנחשבים "תלויים" בו.

 

התקרה  הכוללת - היא עד תקרה אחת של ההכנסה מעבודה ועוד שתי תקרות של ההכנסה שאינה מעבודה.

  

 

תוספת בשל דחיית קצבה

כאשר המבוטח לא היה זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל הפרישה בשל הכנסות מעבודה (כולל בחו"ל) הגבוהות מהתקרה, או שהיה זכאי לקצבה יחסית והוא וותר עליה – הוא יהיה זכאי - החל מגיל הזכאות המוחלטת לקבל  תוספת "דחיית קצבה".

 

 

אם הקצבה נדחתה עקב אי עמידה במבחן הכנסות שאינן מעבודה,  הוא לא יקבל תוספת דחיית קצבה.

 

הערות

 

1-  מבוטח שלא הגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק ומסתבר שהכנסתו אפשרה קבלת קצבה זו, יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי לתקופה קצרה, ולא יהיה זכאי לתוספת דחייה.

 

2-  מבוטח שזכאי לקצבה חלקית ושוקל אם לקחתה או לוותר עליה, צריך לבצע חישוב כדאיות שיראה כמה שנות חיים לאחר גיל הזכאות המוחלטת שבהן יקבל תוספת דחיה (אם יוותר על הקצבה היחסית) יכסו את ההפסד שלו בגין הוויתור על הקצבה היחסית. ככל שמספר השנים עד ל"איזון" גדול יותר, כך כדאי פחות לוותר על הקצבה היחסית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


חזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית