עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 

פתיחת תיקים במס הכנסה ובמע"מ, באופן מקוון בלבד
קטגוריה ראשית » מיסים » מס הכנסה » פתיחת תיקים במס הכנסה ובמע"מ, באופן מקוון בלבד

תאריך:        5/8/19  

פתיחת תיקים במס הכנסה ובמע"מ, באופן מקוון בלבד

 

רשות המסים הודיעה, כי מעתה יוכלו המייצגים לפתוח תיקים לעצמאים ולחברות, במרשמי מע"מ, מס הכנסה וניכויים, באופן מקוון בלבד.

 

הרשות פרסמה את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 10/2019 בנושא: "בקשה לפתיחת תיק באופן מקוון" הקובעת כדלקמן:

 

1.      שידור מקוון של בקשה לפתיחת תיק, יתאפשר רק אם במאגרי המידע של שע"מ קיימים נתונים מאמתים התואמים את הפרטים שצוינו בבקשה, כגון: פרטי בעלי מניות בחברה על פי רישומי רשות התאגידים, פרטי הזיהוי ליחיד על פי רישומם במרשם התושבים ועוד.

 

2.    נוספה אפשרות לסיווג הבקשה כ-"טיוטה", וכך יוכלו המייצגים להשלים מסמכים ולשנות פרטים בבקשה, לפני הגשתה באופן מקוון.

 

3.  בשלב זה,  ניתן לשדר בקשה מקוונת לפתיחת תיק, רק לגבי חברות חדשות (שאינן "מוסד כספי") וליחידים עצמאים בלבד (שכירים - לא).

 

4.  לא יפתח תיק במס הכנסה לחברה או ליחיד עצמאי, לפני שיפתח תיק עוסק במע"מ.

וכן, לא יפתח תיק ניכויים, לפני שנפתח תיק במס הכנסה.

 

5.      בשלב זה, לא ניתן להגיש בקשה לפתיחת התיקים הבאים:

יחידים - תושב חוץ, תושב רש"פ, שכירים, בעלי מניות, אזרח
           נשוי/ברית זוגיות שלא קיימת הצלבת מידע בין נתוני בני הזוג
          במרשם האוכלוסין.

  

תאגידים  - תאגיד שאינו פעיל במרשם התאגידים, תאגיד שנמצא בהליכי פירוק, מלכ"ר או חברה לתועלת הציבור (חל"צ), שותפות רשומה ושותפות שאינה רשומה ברשם השותפויות, מוסד כספי, תאגיד שאין לו דירקטור מאותר אחד לפחות, תאגיד שאין לו בעל שליטה מהותי אחד לפחות (מחזיק בלמעלה מ-10%מהון המניות).

 

6.    שידור הבקשה, ללא מילוי כל הפרטים הנדרשים ו/או ללא צרוף כל המסמכים הנדרשים, יסווג את הבקשה בסטטוס "טיוטה".

הנתונים שהוזנו ישמרו במערכת ויהא ניתן להשלים את התהליך מאוחר יותר. 


חזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית