עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 

האם מכירת מניות בחברה שהיא "איגוד מקרקעין" חייבת תמיד במ.ע.מ - פס"ד
קטגוריה ראשית » מיסים » מס הכנסה » האם מכירת מניות בחברה שהיא "איגוד מקרקעין" חייבת תמיד במ.ע.מ - פס"ד

תאריך:        4/7/19

 

 האם מכירת מניות בחברה שהיא "איגוד מקרקעין" חייבת תמיד במ.ע.מ

פס"ד א.סגמן בע"מ (ע"מ 9930-10-15)

 

 

עובדות המקרה:

 

המערערת, חברת א.סגמן בע"מ, עסקה בבנייה והייתה רשומה כ"עוסק" במע"מ.

בשנת 2005 רכשה המערערת מחצית המניות בחברת פינת פלורנטין בע"מ אשר היה לה הסכם לעסקת קומבינציה בשכונת פלורנטין בת"א. כעבור כארבע שנים, לפני ביצוע הבנייה מכרה המערערת את מניותיה בפינת פלורנטין.

  
אין מחלוקת כי פינת פלורנטין היא "איגוד מקרקעין", כי אכן זו חברה שעיסוקה הוא במקרקעין בלבד , אך השאלה המשפטית שנדונה היא, האם מכירת המניות באיגוד מקרקעין  מהווה- תמיד, עסקה החייבת במע"מ.

 

המערערת טענה כי אינה חייבת במע"מ על מכירת המניות כי לצורכי חוק מע"מ, מכירת מנייה באיגוד מקרקעין איננה עסקה חייבת במע"מ באופן "אוטומטי", ואם בעל המניות איננו סוחר במניות כחלק מעיסוקיו, אזי מכירת מניות באיגוד מקרקעין לא תיחשב כעסקה הנערכת  "במהלך עסקו", ולכן אינה חייבת במע"מ. 

 
הגדרת המונח "עסקה" בחוק מע"מ, כוללת 3 חלופות, שהרלוונטית לעניינינו היא חלופה 1, הקובעת כי עסקה היא:

"מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו...".


המונח "נכס" מוגדר בחוק מע"מ כ-"טובין או מקרקעין",

המונח "מקרקעין" כולל בתוכו גם "זכות ( מניות) באיגוד מקרקעין..".

 

 

 

 

(המשך בעמוד הבא...)

 

פסק הדין

בית המשפט קובע כי יש לבחון האם מכירת המניות נעשתה ע"י המערערת במהלך עסקיה, וכי ".. מכירת מניות באיגוד מקרקעין - שאינן כשלעצמן בחזקת מלאי במובן הנ"ל - עשויה להיחשב "עסקה" לאור מהות יתר עיסוקיו ועסקאותיו של המוכר. "עשויה" - ולא בהכרח, והכל תלוי בנסיבות המקרה המסוים. דהיינו, כשם שעוסק הסוחר ברגיל בנכסי מקרקעין כמלאי עשוי להחזיק נכס מסוים (קרקע או מבנה) כהשקעה (הונית) ולא לשימוש בעסק, כך הוא עשוי להחזיק מניות באיגוד מקרקעין מסוים כהשקעה, ולא כחלק מעסקיו השוטפים.

...במקרה כגון זה, בין אם מדובר בנכס פיזי (קרקע או מבנה) ובין אם מדובר בזכויות באיגוד מקרקעין, המכירה לא תיחשב "עסקה" לפי החלופה הראשונה (וגם לא "מכירת ציוד", בהעדר שימוש בעסק).

פסק הדין קובע כי בהתאם לנסיבות המקרה, מכירת המניות על ידי המערערת נעשתה במהלך עסקיה, ולכן המכירה כן חייבת במע"מ, אך השופט מדגיש כי במקרים אחרים - בהם עוסקים שאין עיסוקם במקרקעין מכרו קרקע (לרבות מניות באיגוד מקרקעין), למרות שהם רשומים כעוסקים במע"מ, המקרקעין הוחזקו על ידם כהשקעה או לא שימשו אותם במהלך עסקם, ולכן מכירתם בנסיבות כאלה - אינה חייבת במע"מ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


חזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית