עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 

ביטול פסיקת בית המשפט המחוזי בנושא חנ"ז פס"ד בעניין רוזבאד (ע"א 10241/17)
קטגוריה ראשית » מיסים » מס הכנסה » ביטול פסיקת בית המשפט המחוזי בנושא חנ"ז פס"ד בעניין רוזבאד (ע"א 10241/17)

תאריך:        7/5/19

 

 

 

 

 ביטול פסיקת בית המשפט המחוזי בנושא חנ"ז

         פס"ד בעניין רוזבאד (ע"א 10241/17)

 

 

 

בית המשפט העליון הפך את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין סיווג ההכנסה ממכירת מניות ונדל"ן לעניין הגדרת "חברה נשלטת זרה" ("חנ"ז").


עובדות המקרה

 

חברה ישראלית  בשם רוזבאד נכסים שהינה חברה בת של חברה ציבורית ישראלית, מחזיקה במלוא הון המניות בחברה תושבת הולנד ("רוז") אשר מחזיקה בחברות בנות המאוגדות בלוקסמבורג ("החברות הזרות").


החברות הזרות מכרו בסוף שנת 2006 נדל"ן תמורת 134 מיליון יורו ולא חויבו במס בחו"ל בגין הרווח שנבע מהמכירה. בנוסף, באוגוסט 2006 רכשה רוז מניות של חברה זרה שהחזיקה בבניין משרדים בציריך שוויץ ולאחר כשנתיים מכרה את מניותיה.


עמדת פקיד השומה הייתה שסיווגה של כל חברה כחנ"ז תבחן בנפרד, והוא הגיע למסקנה שרווחיהן של רוז ושל החברות הזרות הם פסיביים וחייב בהתאם את החברה האם בדיבידנד רעיוני.

 

השופט מגן אלטוביה, קבע כי ההשקעות בנכסי נדל"ן בחו"ל מהוות מיזם עסקי אחד בראיה כוללת של אשכול החברות בקבוצה, ואין לבחון את פעילותה הבודדת של כל חברה בנפרד, ומשכך אין לראות בהכנסות שנצמחו בהשקעות אלו כ"הכנסה פסיבית".

 

פקיד השומה ערער על פסק הדין של ביהמ"ש המחוזי.

 

פסק דינו של בית המשפט העליון:

בית המשפט העליון מבטל את פסיקת בית המשפט המחוזי כי השקעות החברות בנכסי נדל"ן בחו"ל באמצעות החברות הזרות שבקבוצה, הן מיזם עסקי אחד שנוהל על ידן ולכן אין לבחון אם הכנסות כל אחת מהחברות הזרות היו "הכנסה פסיבית", אלא שיש לבחון את סיווג ההכנסה "בראיה רחבה" של הקבוצה כולה.

 

 

"בית המשפט העליון קובע כי ראיה רחבה" זו הינה סטייה מעקרון יסוד בדין הישראלי, לפיו חברה היא יחידת מס נפרדת, ובכך יצר בית המשפט המחוזי, באופן תקדימי וללא אסמכתא בדין, יחידת מיסוי חדשה, היא קבוצת חברות.


ערעור פקיד השומה התקבל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 


חזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית