עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה ארבעה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל ובכרמיאל.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
טיפים לסוף שנת המס - תשלום משכורת לבעלי השליטה כדאי גם כשהחברה מפסידה

כדאי לדווח על משכורות לבעלי שליטה גם בחברה הנמצאת בהפסדים וזאת עד לניצול מדרגות המס הנמוכות (וניצול הניכויים והזיכויים) של בעלי השליטה, שכן הזיכויים והניכויים אינם עוברים משנה לשנה.

טיפים לסוף שנת המס - הגדלת מקדמות ביטוח לאומי ותשלומן לפני סוף שנת המס
אם ההכנסה הצפויה השנה גבוהה מההכנסה שממנה חושבו המקדמות לביטוח הלאומי, מומלץ לבצע הגדלה לפני תום שנת המס, כדי לקבל את הטבות המס עוד בשנה זו.  אין טעם לשלם דמי ביטוח ללא קבלת דרישת חיוב כיוון שתשלום ללא חיוב אינו מוכר בניכוי לצרכי מס הכנסה.
טיפים לסוף שנת המס - היערכות לדרישת הצהרת הון
בתחילת שנה, נוהגת רשות המיסים לדרוש מנישומים להגיש הצהרת הון לסוף השנה (דהיינו ל- 31/12/2016), כדי לבדוק את סבירות הדוחות שהוגשו על פי הגידול בהון מהצהרת הון קודמת ועד היום. יש להיערך לדרישה זו, בעיקר בקשר להכנת הסברים לגידול בהון.
ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2016
בסיום שנת המס, יש לערוך ספירת מלאי, לרבות מלאי שלכם הנמצא אצל אחרים, וכן יש לבצע ספירת הקופה ליום 31/12 ("יום המאזן"). במידה ולא ניתן לבצע את ספירת המלאי ב- 31/12, ניתן לערוך אותו במועד סמוך ולהודיע על כך בכתב מראש לפקיד השומה
טיפים לסוף שנת המס - תשלומים שיש להקדים עד 31/12/16 (עסקים המדווחים על פי שיטת המזומנים)

עסקים המדווחים בשיטת המזומן חייבים להקדים ולשלם בפועל את כל חשבונות הספקים וגם את הנטו של משכורות חודש דצמבר.

הפיקוח על הבנקים מחריף את המלחמה בהלבנת הון ועבירות מס

הפיקוח על הבנקים פרסם הנחיות לבנקים בעניין סימנים ו"דגלים אדומים" לדפוסי פעולה של לקוחות, המצביעים על התחמקות מתשלום מס, או שמקור הכספים הוא מהכנסות שלא דווחו לרשות המסים כנדרש.

הכללת תמלוגים ב"ערך לצורכי מכס"

בית המשפט קבע כי יש להוסיף למחיר העסקה החייב במכס, רק תמלוגים ודמי רישיון שתשלומם מהווה תנאי למכירת הטובין בישראל. אם יש ליבואן אפשרות לרכוש את הטובין מבלי לשלם תמלוגים, הוא לא יהיה חייב בתשלום מכס עליהם.

"גילוי מרצון" אנונימי על הון לא מדווח עד 31/12/2016
בהתאם להודעת רשות המיסים, הוארך נוהל גילוי מרצון במסלול  האנונימי עד ליום 31.12.2016, והוא יחול גם על עבירות של הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. 
תושב ישראל שנפגע בתאונה בחו"ל זכאי לדמי תאונה
המחוקק קבע, כי מי שנפצע בחו"ל יהא זכאי לגמלה רק בעד פרק הזמן שבו נמצא בישראל ואבד לו כושר התפקוד. היות והעובדת לא חזרה לישראל לאחר התאונה, היא אינה זכאית לדמי תאונה.
מערכות סולאריות - הקצאה חדשה
פורסמה הסדרה חדשה של מכסת ייצור אנרגיה סולארית, שתצא למכרז בינואר 2017, ותכלול עד 300 MWp למערכות ברשת החלוקה (מתח גבוה ונמוך), ועד 200 MWp למערכות ברשת ההולכה (מתח עליון). להלן במבזק זה עיקרי ההסדרה.
העובדת תבעה תשלום פיצויי פיטורין בטענה שפוטרה בשל היותה בהריון - אך הוכח כי התפטרה מרצונה
בית המשפט קיבל את גרסתה של המעסיקה כי התובעת רצתה לסיים את יחסי העבודה לאחר שהובהר לה כי עליה לעבוד במשמרות ערב, כלומר היא התפטרה. התובעת לא הוכיחה כי בעלי החנות ידעו על הריונה.
פגיעה בעבודה - מה זה "גמלה חוסמת"

במקרה של פגיעה בעבודה נכנס לתוקף מנגנון הידוע בשם "גמלה חוסמת" שקובע, שהגמלה תשולם על פי ההכנסה שהייתה בסיס למקדמות ששלם המבוטח ערב התאונה וזאת, גם אם יסתבר לאחר מכן, שההכנסה השנתית שלו הרבה יותר גבוהה. 

חברה משפחתית הרוצה להפוך לחברה רגילה חייבת לתת הודעה עד 30/11/16

חברות משפחתיות המבקשות לשנות את סיווגן לחברות "רגילות" בשנת 2017, צריכות לתת על כך הודעה מראש לפקיד השומה (באמצעות טופס 2590), לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס, כלומר עד ליום ד' 30/11/16.

המחלקה הכלכלית

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד.

בית המשפט דחה ערעור של שלושה פרופסורים וקבע שהמלגה שקיבלו חייבת במס
בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע, כי מלגות המחקר שקיבלו השלושה מאוניברסיטת ניו יורק, חייבות במס, עקב היותן הכנסה ממשלח ידם - מחקר אקדמי.
פורש מהעבודה ומבקש רצף זכויות קצבה? היזהר מ"תאונת מס"

אם לא תוגש הבקשה לרצף, או שהיא נשלחה למס הכנסה אך העובד לא קיבל אישור חתום שבקשתו אושרה, יש חשש שביום בו יבקש העובד או למשוך אותו, הוא יקבל תשובה שהוא איחר את המועד, ולכן עליו לשלם מס, כאילו משך ביום הפרישה הראשון

האם ניתן לשלם מס כולל (בישראל ובחו"ל גם יחד) - של 15% על הכנסות מהשכרת נכס בחו"ל

סעיף 196 לפקודת מס הכנסה, נותן להוראות האמנה תוקף הגובר על הוראות חוק אחרות, ולכן ניתן לטעון כי ההגבלה הכלולה בסעיף 122א לפקודה בעניין אי מתן זיכוי ממס ששולם בחו"ל, אינה תקפה כאשר יש אמנה בתוקף.

אירוע מס בהנפקת אופציות לעובד
על הקצאת אופציות לעובדים חלות הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") הקובעות כי אירוע המס יידחה עד למועד מכירת האופציות. סעיף 102 אינו חל על הקצאות לבעלי שליטה.
מתי בדקת את דרוג החברה שלך במרשמי חברת BDI אולי מופיעים שם "אורות אדומים" לגבי עסקך?!
הבנקים והחברות המספקות אשראי, בוחנות את הפרופיל של עסקך, בדרך כלל בחברת BDI לפני שהן מחליטות אם לתת לך את האשראי המבוקש באילו תנאים. אנו מציעים שירות, שיכלול מעקב אחר דרוג חברתך, ועשיית הדרוש לשפור את הפרופיל העסקי.
שעון נוכחות סלולרי - דיווח עובדים מחוץ למקום העסק
פתרון פשוט ויעיל לכך הוא דווח בשעון נוכחות טלפוני - נייח או סלולרי הנותן למעביד מענה לדיווח של שעות העבודה של כל העובדים מחוץ לעסק. המערכת מבבוססת GPS ויודעת לדווח למעביד מהיכן בוצע הדיווח.
האם כדאי לחסוך ב"קופת גמל להשקעה"?

המוצר החדש מתאים למי שכבר מיצה את הטבות המס ובצע כבר הפקדה מקסימלית בקרנות הפנסיה הרגילות, ומבקש אפיק נוסף של פטור בעת קבלת הקצבה.

מתי הכנסה מהשכרה תחשב הכנסה פסיבית שאינה מיגיעה אישית - מאפיינים
לעיתים מעוניין בעל הכנסה מדמי שכירות להציגה כהכנסה "אקטיבית" מיגיעה אישית כדי - למשל, לנצל פטור המגיע לנכה 100%, על הכנסות מיגיעה אישית, ולפעמים - להיפך. להלן מאפייני ההשכרה, כפי שנקבעו בפסק הדין המצויין למעלה.
היבטי מס במכירת סוכנות ביטוח

למוכר עדיף להציג את העסקה כמכירת מוניטין ולהתחייב במס רווחי הון של 25% בלבד, אך רשות המיסים גורסת כי לא מדובר במכירה של מוניטין אלא של "תיק לקוחות", בשיעור מס גבוה יותר, ככל שתאריך הקמת העסק רחוק יותר ממועד המכירה.

תביעת מלצרית לתשלום "שכר עבודה" בנוסף לטיפים

בית המשפט קובע כי התקיימו כל הדרישות להכרה בתשרים כשכר עבודה, ולכן התשרים שקיבלה העובדת מהווים "שכר עבודה" ועל כן היא אינה זכאית לפיצוי בגין רכיב זה.

תחולת צווי ההרחבה
חלק מצווי ההרחבה, חלים רק על חלק מהעובדים, בהתאם להגדרה שבצו, כך שלגבי העובדים שהצו לא חל עליהם - ניתן  לקבוע תנאי עבודה שונים מאלה שנקבעו בצו. להלן במבזק זה מספר דוגמאות:
קיזוז מס תשומות בקניית מניות של חברה שהיא "איגוד מקרקעין"

לאור העובדה שהרוכשת מתכוונת לעשות במניות האיגוד עסקאות החייבות במע"מ, היא רשאית לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שיוציאו בעלי המניות בגין מכירת המניות, וזאת בכפוף להוראות סעיף 38(א) ו-41 לחוק ולתקנה 18 לתקנות מס ערך מוסף.

מהי הכנסה מ"יגיעה אישית" לעניין הקלות במס הכנסה
בפסק דין איצ'ר של בית המשפט העליון נקבע כי על מנת שנכה יהנה מהפטור בגין הכנסה מיגיעה אישית, עליו להראות שהוא עשה פעילות אישית של ממש, שהביאה לצמיחת הכנסה. יש להדגיש כי המונח ״יגיעה אישית״ אינו דורש יגיעה פיזית אלא מתייחס להקדשת זמן באופן אישי לעסק או לעבודה.
תכנון לפני מכירת מגרש
בעל מגרש השוקל לממש אותו, יכול לבחור בדרך של מכירה רגילה, או בדרך של בניית דירות על המגרש - ומכירתן, או בעיסקת קומבינציה או בשילוב של מכירת חלק מהמגרש ובניה על חלקו האחר. נסקור את היתרונות והחסרונות בכל מסלול.
7 כללים להגשת בקשה לקבלת אשראי בנקאי לעסק שלך
מנהל המחלקה הכלכלית שלנו, רו"ח ניסים ארזי ישמח להיפגש אתך לשיחה לא מחייבת בעניין האפשרויות הזמינות עבורך לקבל עוד אשראי.
המשך הפקדות בקרן פנסיה למי שהגיע לגיל פרישה
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, לא שינה את הטבות המס של חוסכים בקופות גמל. גם עתה יכול אדם מעל גיל הפרישה לחסוך בקופת גמל לקצבה / קרן פנסיה ולקבל זיכוי ממס על פי נתוני הכנסתו.
ארכיון חדשות
ביטוח לאומי מוציא הודעות שגויות לחיוב רווחי חברות משפחתית
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 30

בעלי חברות משפחתיות מקבלים לאחרונה הודעה מהמוסד לביטוח לאומי, על חיוב בדמי בטוח על כלל הרווחים של החברה המשפחתית שבבעלותם, כולל רווחים פטורים מדמי ביטוח, כגון רווחים משוק ההון ומהשכרת דירות למגורים.

הצג


האם ניתן לנכות הוצאות ייעוץ בחישוב רווח הון
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 30
נתון זה לא נכלל בחישוב רווח ההון שעושה הבנק ולכן  יש לעשות בו שימוש בעת הגשת הדוח השנתי על ההכנסה.
הצג


הערכות ותכנוני מס לחקלאים לקראת תום שנת המס 2016
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 30

במאמר זה רוכזו שיקולי מס ותכנוני מס לחקלאים, אותם כדאי לקחת בחשבון לקראת תום שנת 2016 ותחילת שנת 2017. 

הצג


היערכות ותכנון מס לכל סוגי העסקים - המשך
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 27

במאמר זה ריכזנו שיקולי מס ותכנוני מס, אותם כדאי לקחת בחשבון לקראת תום שנת המס 2016 ותחילת שנת 2017. חלק מהסוגיות המופיעות במאמר זה הינן מורכבות וכדאי להתייעץ עם מומחה לפני יישומן.

הצג


היערכות ותכנון מס לחברות
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 27
היערכות ותכנון מס לחברות, לקראת תום שנת המס 2015, בנושאים הבאים: אופן ההתאגדות, היבטי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, הכנסות, הוצאות, ניכויים וזיכויים, מיסוי בינלאומי ועוד...
הצג


היערכות לקראת תום שנת המס 2016 חלק א'
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 24
במאמר זה ריכזנו שיקולי מס ותכנוני מס, אותם כדאי לקחת בחשבון לקראת תום שנת המס 2016 ותחילת שנת 2017. חלק מהסוגיות המופיעות במאמר זה הינן מורכבות וכדאי להתייעץ עם מומחה לפני יישומן.
הצג


קבלת מתנות מקרובים יתקבלו על פי הצהרות כהסבר לגידול בהון - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 07
>ביהמ"ש קבע כי העברה של כספים מקרובי משפחה, הגם שלוותה  בתצהיר בלבד, הגיונית וסבירה, שכן, בני משפחה נוטים להעביר כספים ביניהם , כדי להקל על מצבם הכלכלי של קרוביהם.

הצג


ועדת שומה של ביטוח לאומי
נכתב בתאריך: 2016 | 09 | 06
בעקבות עתירה לבג"ץ, החליט המוסד על הקמת "וועדת שומה" בהרכב של 3 חברים מתוך מאגר ובראשות שופטת בדימוס. לוועדה סמכות של גוף שיפוטי, והחלטותיה הן סופיות. ניתן לערער על החלטותיה בבית דין לעבודה רק בשאלות משפטיות.
הצג


פטור לנכה לפי סעיף 9 (5) - מבחן הימים הנדרשים לפטור מרבי אינו מחייב בהכרח ימים רציפים - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 08 | 10

ביהמ”ש קבע, כי אין דרישה בחוק שתקופת הנכות הנדרשת של 365 ימים תהא רציפה. לפיכך המערער עומד בתנאי סעיף 9(5)(א)(1) לפקודה וזכאי להטבה הקבועה בסעיף זה. 

הצג


החבות במע"מ של שירותים שמעניק רופא לתייר - החלטת מיסוי
נכתב בתאריך: 2016 | 07 | 11

כאשר התייר משלם ישירות לרופא אך התמורה כלולה בשובר קבלה/חשבונית/ חשבונית מס שהוציא בית החולים לתייר , השירותים יחשבו כשירותים נוספים הניתנים לתייר אגב אשפוזו, ולפיכך יחויבו במע"מ בשיעור אפס.

הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית