עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה ארבעה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל ובכרמיאל.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
תשלום מס בשיעור 10% על השכרת דירת מגורים עד ליום 30 בינואר 2017
קיימות 3 חלופות מיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגורים בישראל:1. פטור ממס עד לתקרת הכנסה של 5,030 ש"ח לחודש. 2. מס השולי, על ההכנסה לאחר ניכוי הוצאות ששימשו בייצורה. 3. מס מחזור של 10%. יש לשלם את המקדמה עד ל 30 בינואר 2017.
חקלאי שקיבל סיוע ממשרד החקלאות לרכישת עדר צאן לחילוף עדר שהושמד פטור ממע"מ - החלטת מיסוי

רשות המסים קובעת כי המענק אינו נכנס בגדר המונח "עסקה", כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, וגם אינו נכנס להגדרת "תרומה", "תמיכה" או "סיוע" לעניין סעיף 12 לחוק מע"מ, ולכן המענק אינו חייב במע"מ

מדריך לחלוקת דיבידנד בשיעור מס מופחת של 25% עד ליום 30/9/17

הוראת שעה בחוק ההתייעלות קובעת שמיום 1/1/17 יחול שיעור מס מופחת של  25 אחוז על דיבידנד שיחולק לבעל מניות מהותי ואשר מקורו ברווחים שצברה החברה עד ליום 31/12/16, בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במבזק זה.

פס"ד עליון: איזון משאבים במסגרת גירושין מטילה על בעל חברה כפל מס על מחצית משווי החברה

בית המשפט העליון קובע כי בעל חברה שמתגרש ומשלם לאשתו מחצית משווי המניות, ישלם בפועל כפל מס על מחצית משווי החברה: פעם אחת ישלם מס הרווחים (בין אם ימשוך אותם כשכר או כדיבידנד) ופעם שנייה באמצעות תשלום לאישה לפי שווי החברה ברוטו.

דמי מחלה - זכויות שמעל לחוק
חוק דמי מחלה מקנה לעובד זכאות ל- 18 ימי מחלה בשנה, ולא יותר מ- 90 ימים, אך יש צווי הרחבה שמגדילים זכאות זו. תמיד צריך לבדוק את המגיע לפי הצו הענפי החל על המעסיק / העובד.
הקלות במס רכישה לנכים
לאחרונה פורסם תיקון לתקנות מס רכישה, שמקטין את מס הרכישה שמשלמים נכים. התיקון מאפשר לנכה ליהנות מפטור ממס רכישה עד 1.6 מיליון ש"ח ותשלום של 0.5% מס רכישה רק על החלק העולה על סכום זה ועד 2.5 מיליון ש"ח.
כמה שווה העסק שלך? 10 כללים לקביעת שווי של חברה או עסק
כיצד תוכל לדעת כמה שווה העסק שלך?
הערכת שווי לעסק נדרשת במצבים עסקיים שונים - כשרוצים לצרף שותף חדש לעסק, לפני מכירת העסק, בהכנסת משקיע ובמצבים עסקיים שונים אחרים.
7 כללים לניהול נכון של החשבון העסקי שלך

ניהול החשבון בבנק הינו חלק חשוב ובלתי נפרד מניהול העסק שלך. ניהול תזרים המזומנים של העסק וההתנהלות מול הבנק הינו מרכיב חשוב והכרחי לעסק בריא ומתפתח.

8 כללים להגשת בקשה לאשראי בנקאי לעסק שלך ובריבית נמוכה
מבזק כלכלי
 
 

17/1/17

 

לקוחות נכבדים

 

ניוזלטר  זה  נועד לעדכן  אתכם   באופן  דיסקרטי  ומיידי בנושאים  "חמים" אשר הכרתם עשויה ליצור עבורכם יתרונות.

הנכם מוזמנים לבקר באתר הפירמה שכתובתו WWW.HOROVITZ-CPA.CO.IL.

באתר ניתן להוריד חומר מקצועי שפורסם על ידי הפירמה והופץ באמצעות חוברות המידע של המשרד, מבזקים וכו'.

 

 

8 כללים להגשת בקשה לאשראי בנקאי לעסק שלך ובריבית נמוכה

 

 

יש לך הזמנות מלקוחות אבל הם משלמים באשראי ארוך, יש למוצרים שלך ביקוש אבל אין לך מספיק סחורה במלאי - כל זה מצריך מימון.

 

 

להלן מספר כללים כיצד ומתי כדאי לבקש אשראי ולהשיגו בריבית סבירה:

 

1.   כל בקשת אשראי צריכה להיות מלווה בדוחות הכספיים וחשיפת האשראי של העסק בכל בנקים, על כן חשוב לשים לב למשמעות של התוצאות הכספיות בדוחות - האם יש עליה או ירידה במחזור המכירות, האם יש עליה או ירידה ברווחיות וכו'.

 

 

2.    הבנקים מסתמכים על בדיקה עסקית המתבצעת על ידי גופים כלכלים המתמחים במידע עסקי כגון: BDI.

לכן חשוב לבדוק מראש כיצד העסק מוצג ברישומי BDI ואיזה דירוג הוא מקבל. דירוג סיכון גבוה של העסק יביא לסירוב הבקשה.

לפני הגשת הבקשה רצוי לברר זאת ולנסות לתקן את הדירוג ככל שניתן.

 

3.  חשוב והכרחי לציין בבקשה את מטרת ההלוואה. הבנקאי צריך להשתכנע כי המהלך אותו הבנק מתבקש לממן הינו מהלך עסקי נכון.

4.     היה נחוש לגבי הצעדים שאתה הולך לבצע בעסק של באמצעות כספי ההלוואה. ביטחון ונחישות יביאו לאישור ההלוואה.

כל היסוס או חוסר ביטחון יביא את הבנקאי להסס ולסרב להלוואה.

 

5.   השקעה בעסק כגון: רכישת ציוד, מכונות, כלי רכב, שיפוץ, צריכה להיות באמצעות הלוואה לטווח ארוך ולא מהשוטף. יש הלוואות ייעודיות למטרות השקעה וכדאי להשתמש בהם.

 

6.     הבנקאי יבקש ממך ביטחונות כחלק מדרך עבודתו.

 

אין זה אומר שאם אין לך ביטחונות לא תקבל אשראי. בנקים נותנים אשראי גם על סמך האישיות של בעל העסק, ההיסטוריה שלו, העושר האישי שלו ומידת המקצועיות בו הוא מנהל את העסק שלו.

 

7.  במסגרת הבקשה לאשראי חשוב וכדאי לציין את שיעור הריבית בו מבקשים את האשראי. בנקאים נוטים לאשר את האשראי מבלי לנהל דיון באשר לריבית.

מומלץ וכדאי לשאת ולתת על שיעור הריבית וכן על העמלה בגין הקמת האשראי או ההלוואה.

 

8.   אם אתה מנהל חשבון ביותר מבנק אחד. כדאי להגיש בקשת אשראי למספר בנקים במקביל. תחרות בין הבנקים יכולה להועיל במשא ומתן לגבי היקף האשראי ושיעור הריבית.

 

בכבוד רב,

הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי

רואי חשבון

הסוגיות, הפתרונות והעמדות, מוצגות במבזק זה באופן כללי בלבד, ללא התייחסות לכל הנסיבות הספציפיות של מקרה כלשהו, ולכן מומלץ בכל מקרה, לפנות אלינו לקבלת הבהרות, לפני יישום בפועל של האמור

במבזק.

אין ליישם את האמור במבזק זה, מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו

 

מעבר להנהלת חשבונות בשיטה החשבונאית הכפולה בשנת 2017
להלן במבזק זה מחזור העסק בשנת 2016 המחייב מעבר להנהלת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה - בשנת 2017, מחולק לפי ענפים.
חובת ניכוי מס במקור משירותים או נכסים (מכל תשלום) עקב החובה לנהל הנה"ח "כפולה" בשנת 2017
ניכוי מס במקור "משירותים ונכסים", הינה חובה המוטלת על גופים "גדולים", והיא חלה כאשר תקנות ניכוי במקור ספציפיות אינן חלות. בחוזר זה נסקור את ההוראות בקשר לחובת הניכוי עקב החובה לנהל  ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
תחוייב קבלת אופציות למניות בגין שירותי ניהול במס מלא - כהכנסה מעסק

המקבל אופציות שאינן סחירות בבורסה עבור שרותי ניהול שנתן לחברה שהקצתה לו את האופציות, חייב במס שולי רק בעת מימוש האופציות על כל הרווח שנבע במימוש, או לדווח ולשלם את המס בעת קבלת האופציות לפי שוויין ביום קבלתם ואז, ישלם במימוש מס רווח הון בלבד על תוספת הרווח.

האם עובד בתקופת ניסיון זכאי להליך שימוע לפני פיטוריו?

גם פיטורים במהלך תקופת הניסיון של העובד חייבים להיות בתום לב, אך די בספק סביר, בתום לב לאי - התאמתו של העובד לתפקידו, זאת לעומת עובד ותיק שלפני פיטוריו על המעביד להוכיח אי-התאמתו לעבודה.

אין החזר מע"מ ברכישת נכס מעורב חקלאי ופרטי
ביהמ"ש קבע כי השכרת השטחים החקלאיים תמורת דמי שכירות זניחים, אינה מהווה פעילות אקטיבית מספקת כדי להתיר את קיזוז מס התשומות ברכישה. לא מדובר במשק חקלאי, אלא בהשכרת נכס.
מיסוי "מרובי "דירות" עלול לחול גם על מי שאינו כזה

שר האוצר לוחץ להעביר את החוק למיסוי בעלי שלוש דירות ומעלה. מניתוח הצעת החוק עולה שהחיוב במס החדש יחול גם במקרים לא צפויים, המפורטים במבזק זה.

העלאת שכר המינימום

מינואר 2017 יעלה שכר המינימום ל- 5,000 ש"ח לחודש / 26.88 ש"ח לשעה.

משנת 2017 יחול מס על יתרות חובה של הבעלים ושימוש בעלי מניות בנכסי החברה

במסגרת החקיקה החדשה, התווסף סעיף 3(ט11) לפקודת מס הכנסה, במטרה למסות משיכת רווחים על ידי בעל מניות מהותי (או קרובו) במסווה של לקיחת הלוואה מהחברה.

הכנסות פסיביות אשר אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח לאומי
בסעיף 350(א) לחוק הביטוח הלאומי, נכללו הכנסות אשר אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, כדלקמן: הכנסות מדיווידנדים, הכנסות מריבית ודמי ניכיון שחל עליהן מס מוגבל, הכנסות מדמי שכירות שחל עליהן מס בשיעור מוגבל, הכנסה פסיבית הפטורה ממס.
השפעת הכנסות פסיביות על גמלאות

הכנסות פסיביות (דיווידנד, ריבית, דמי שכירות), גם אם הן הכנסות פטורות מדמי ביטוח - עלולות לפגוע בקצבאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי לזכאים

ניתן לפצל הכנסה מרכוש בין בני הזוג כדי להפחית את דמי הביטוח הלאומי המחוייבים בגין הכנסה זו
במקרים בהם הכנסות פסיביות עולות על 2,334 ש"ח לחודש, יכולים בני הזוג לדרוש מהביטוח הלאומי, לפצל את ההכנסה בין שניהם. בכך נמנע חיוב בדמי ביטוח בגין הכנסה זו. להלן במבזק זה הנחיות המוסד בדבר אפשרות לחלוקת הכנסות בין בני הזוג לצורך חישוב דמי ביטוח לאומי.
איך מקבלים החלטה שנדרשת בעת מילוי טופס 161ד' - "קיבוע זכויות"

כאשר הנישום עומד לבחור בין קבלת מענק פרישה פטור ממס, לבין היוון כספי קצבה בפטור ממס, או קבלת קצבה פטורה, ההחלטה תתקבל על פי רמת ההכנסות שלו, הצפי שלו לתוחלת חייו הצפויה ומשיקולים נוספים, המפורטים במבזק זה.

אושר פטור לחיילת שמכרה דירה שנרכשה במימון ההורים

למרות חוסר בתיעוד, קיבלה ועדת הערר את הטענה שחלק מהותי מסכום הרכישה מומן מתמורת מכירת הדירה לקונה החדש. היות שפחות מ-50% מעלות הדירה נתקבלה במתנה, הוראות הצינון אינן חלות.הערר התקבל והפטור ניתן.

המחלקה הכלכלית

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד.

הוראת שעה תאפשר מינואר עד ספטמבר 2017 חלוקת דיבידנד בשיעור מס של 25% (כולל מס יסף) במקום מס של 30% (33% עם מס יסף)

שיעור המס על הכנסה ‏מדיבידנד בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי, או בידי חברה משפחתית ‏שהנישום הוא בעל מניות מהותי בה, שמקורו ברווחים שנצברו ‏עד 31 ‏בדצמבר 2016 ‏יהיה 25%, ולא יחול על הדיבידנד מס יסף ובלבד ‏שמתקיימים התנאים המפורטים במבזק זה.

31/12/16 הוא מועד ספירת המלאי בעסק - מצ"ב גיליון ספירה

מפקחי מס הכנסה נוהגים לבקר בעסקים בתחילת ינואר ולבקש את רשימות המלאי. מומלץ שמיד עם סיום הספירה יועברו גיליונות הספירה אלינו, ובמקרה זה, אם מגיעים מבקרי מס הכנסה, יש לידע אותם שרשימות המלאי כבר נמסרו לרואה החשבון.

חברות הארנק - תמצית החקיקה החדשה

בחקיקה החדשה נקבע כי חברות "ארנק" יהיו שקופות מבחינת מס, כלומר - הכנסותיה של חברת מעטים הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה, יחשבו כהכנסתו של היחיד.

הארכת תוקף האישורים על תיאומי מס שתוקפם פג בתום שנת 2016 עד ליום 13/3/2017

כמידי שנה תינתן ארכה לאישורים על תיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2016, עד למועד תשלום המשכורת לחודש פברואר 2017 ולא יאוחר מיום 13/3/2017.

לסוכנות היהודית אין זכויות בקרקעות המשבצת

בית המשפט העליון קבע, בשונה מבית המשפט המחוזי, כי הזכות שהוקנתה לסוכנות בחוזה המשולש איננה זכות שכירות וכי האגודות וחבריהן הם המחזיקים והמשתמשים בקרקעות והם שילמו את דמי השכירות בגין הקרקע.   

הכנסת פעילות עסקית לחברה לא פעילה "ותיקה"

יש להיזהר מהכנסת פעילוּת לחברות בלתי פעילות, היות שמהלך כזה עשוי להתברר כטעות בעת המכירה העתידית של מניות החברה, וזאת באותם מקרים בהם החברה הוקמה על ידי המוכר לפני 1.1.2003.

פס"ד - יתרת חובה של בעל השליטה בספרי החברה, מחייבת תשלום מס בשומה של בעל השליטה - גם אם לא הוא משך את הכסף

השופט קבע כי היות שהמשיכה נעשתה בשנת 2010 ולאור העובדה שלפי הדוחות הכספיים כספי משיכה מסוימים כבר הוחזרו לחברה, אין לראות בכל סכום המשיכה כהכנסה כבר בשנת המס 2010, אלא רק את הסכום בגובה יתרת העודפים לסוף 2010 .

 

ארכיון חדשות
ביטוח לאומי מוציא הודעות שגויות לחיוב רווחי חברות משפחתית
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 30

בעלי חברות משפחתיות מקבלים לאחרונה הודעה מהמוסד לביטוח לאומי, על חיוב בדמי בטוח על כלל הרווחים של החברה המשפחתית שבבעלותם, כולל רווחים פטורים מדמי ביטוח, כגון רווחים משוק ההון ומהשכרת דירות למגורים.

הצג


האם ניתן לנכות הוצאות ייעוץ בחישוב רווח הון
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 30
נתון זה לא נכלל בחישוב רווח ההון שעושה הבנק ולכן  יש לעשות בו שימוש בעת הגשת הדוח השנתי על ההכנסה.
הצג


הערכות ותכנוני מס לחקלאים לקראת תום שנת המס 2016
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 30

במאמר זה רוכזו שיקולי מס ותכנוני מס לחקלאים, אותם כדאי לקחת בחשבון לקראת תום שנת 2016 ותחילת שנת 2017. 

הצג


היערכות ותכנון מס לכל סוגי העסקים - המשך
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 27

במאמר זה ריכזנו שיקולי מס ותכנוני מס, אותם כדאי לקחת בחשבון לקראת תום שנת המס 2016 ותחילת שנת 2017. חלק מהסוגיות המופיעות במאמר זה הינן מורכבות וכדאי להתייעץ עם מומחה לפני יישומן.

הצג


היערכות ותכנון מס לחברות
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 27
היערכות ותכנון מס לחברות, לקראת תום שנת המס 2015, בנושאים הבאים: אופן ההתאגדות, היבטי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, הכנסות, הוצאות, ניכויים וזיכויים, מיסוי בינלאומי ועוד...
הצג


היערכות לקראת תום שנת המס 2016 חלק א'
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 24
במאמר זה ריכזנו שיקולי מס ותכנוני מס, אותם כדאי לקחת בחשבון לקראת תום שנת המס 2016 ותחילת שנת 2017. חלק מהסוגיות המופיעות במאמר זה הינן מורכבות וכדאי להתייעץ עם מומחה לפני יישומן.
הצג


קבלת מתנות מקרובים יתקבלו על פי הצהרות כהסבר לגידול בהון - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 07
>ביהמ"ש קבע כי העברה של כספים מקרובי משפחה, הגם שלוותה  בתצהיר בלבד, הגיונית וסבירה, שכן, בני משפחה נוטים להעביר כספים ביניהם , כדי להקל על מצבם הכלכלי של קרוביהם.

הצג


ועדת שומה של ביטוח לאומי
נכתב בתאריך: 2016 | 09 | 06
בעקבות עתירה לבג"ץ, החליט המוסד על הקמת "וועדת שומה" בהרכב של 3 חברים מתוך מאגר ובראשות שופטת בדימוס. לוועדה סמכות של גוף שיפוטי, והחלטותיה הן סופיות. ניתן לערער על החלטותיה בבית דין לעבודה רק בשאלות משפטיות.
הצג


פטור לנכה לפי סעיף 9 (5) - מבחן הימים הנדרשים לפטור מרבי אינו מחייב בהכרח ימים רציפים - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 08 | 10

ביהמ”ש קבע, כי אין דרישה בחוק שתקופת הנכות הנדרשת של 365 ימים תהא רציפה. לפיכך המערער עומד בתנאי סעיף 9(5)(א)(1) לפקודה וזכאי להטבה הקבועה בסעיף זה. 

הצג


החבות במע"מ של שירותים שמעניק רופא לתייר - החלטת מיסוי
נכתב בתאריך: 2016 | 07 | 11

כאשר התייר משלם ישירות לרופא אך התמורה כלולה בשובר קבלה/חשבונית/ חשבונית מס שהוציא בית החולים לתייר , השירותים יחשבו כשירותים נוספים הניתנים לתייר אגב אשפוזו, ולפיכך יחויבו במע"מ בשיעור אפס.

הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית