עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה ארבעה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל ובכרמיאל.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
רשות המס הודיעה על הקלות לבעלי חוב בגין היטל העסקת מסתננים
ההקלות כוללות את ביטול מלוא הקנסות, ביטול 50% מהריבית שנצברה ופריסת החוב ל-36 תשלומים שווים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופת הפריסה. ההקלות מיועדות למעסיקים שיסדירו את החובות עד ליום 31.1.2018.
טיפים לסוף שנה - היערכות לדרישת הצהרת הון
בכל תחילת שנה, שולחת רשות המיסים לנישומים רבים, דרישה להגיש הצהרת הון לסוף השנה. יש להיערך לדרישה זו, בעיקר בקשר להסבר המקורות ליתרה בבנקים (בעו"ש, חסכונות, ני"ע, קופ"ג וכו').
טיפים לסוף שנת המס - הגדלת מקדמות ביטוח לאומי ותשלומן לפני סוף שנת המס

אם ההכנסה הצפויה השנה גבוהה מההכנסה שממנה חושבו המקדמות לביטוח הלאומי, מומלץ לבצע הגדלה ותשלום לפני תום שנת המס, כדי לקבל השנה את הניכוי במס הכנסה בגין תשלומים אלה.

טיפים לסוף שנת המס - ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2017
בסיום שנת המס 2017, יש לערוך ספירת המלאי שברשותכם (לרבות מלאי שלכם הנמצא אצל אחרים), וכן יש לבצע ספירת הקופה ליום 31 בדצמבר 2017 ("יום המאזן").
 
טיפים לסוף שנת המס - תשלומים שיש להקדים עד 31/12/17
עסקים המדווחים על פי שיטת המזומן חייבים להקדים ולשלם בפועל - לא יאוחר מ 31/12/17,  את כל חשבונות הספקים וגם את הנטו של משכורות חודש דצמבר, כדי שיוכרו כהוצאה עוד השנה.
טיפים לסוף שנת המס - הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעלי השליטה
חברה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת את הסכומים ששילמה בעבור בעלי השליטה שלה כמפורט במבזק זה.
פטור מניכוי מס במקור לעוסקים פטורים
כחלק מהמדיניות של רשות המיסים להקל על עסקים קטנים בתחילת דרכם, החליטה הרשות להעניק אישור לפטור מניכוי מס במקור לבעלי תיק חדש במס הכנסה, שסווג במע"מ כ"עוסק פטור", במקום מינימום של 5% עד כה. האישור לא יונפק כאשר קיימים מחדלים או חובות.
היבטי מע"מ על עסקאות "דרופשיפינג"
מכירה של נכסים מוחשיים שנרכשו מחוץ לישראל ונמכרים ללקוחות מחוץ לישראל מבלי שעברו או יצאו מישראל לצורך מכירתם, הינה עסקה שאינה נכנסת לתחולת חוק מע"מ היות ולא בוצעה בישראל, כלומר העסקה פטורה ממס ערך מוסף. גם מס התשומות המשמש את העסקה הזאת, אינו מותר לקיזוז.
פסק דין נוסף בעניין טיפים למלצרים
פסק דין זה וקודמיו, מדגישים את החשיבות של עריכת הסכמי עבודה ברורים עם המלצרים וכן מעקב ורישום הטיפים שמתקבלים וחלוקתם כמו גם עריכת דוח מלצרים מפורט, אשר כולל הסכמה מפורשת של תשלום זכויות הבראה ונסיעות מתוך כספי הטיפים.
בעל מניות שמשך כספים מהחברה (נמצא ביתרת חובה) ישלם מס על המשיכה כבר בשנת 2017

בעקבות תיקון סעיף 3ט לפקודת מס הכנסה, בעלי מניות העומדים ביתרת חובה במאזן 2016 צריכים להתייעץ בדחיפות עם רו"ח שלהם כדי למנוע מצב של חיוב מס בסכומים מהותיים בסוף השנה.

דחיית הדיווח המקוון בקופות גמל ל- 2019 למי שמעסיק עד 20 עובדים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הודיעה על דחיית מועד כניסתה לתוקף של רפורמת ממשק התשלומים לגבי מעסיקים שלהם עד 20 עובדים לפברואר 2019, במקום פברואר 2018.

עדכון נוסף בנושא היטל עובדים זרים
במסגרת ההנחיה הנוספת שפרסמה רשות המיסים, צויין כי מעסיקים המעוניינים להיכלל במתווה ההקלות, יוכלו לחתום על הסכמי שומה אשר יתוקנו במקרה שבו פסיקת בית המשפט העליון במסגרת הדיון הנוסף, תשתנה וייקבע כי אין מקום לחיוב בהיטל.
בתאונת עבודה שהיא גם תאונת דרכים השתתפות המעביד מכוסה על ידי חברת הביטוח
לאחר שהמוסד לביטוח לאומי מכיר בתאונה כתאונת עבודה, הוא משלם לעובד את דמי הפגיעה, אך מחייב את המעסיק בדמי הפגיעה ששולמו לעובד בעד 12 ימי ההיעדרות הראשונים. על המעסיק לפנות לחברת הביטוח, בדרישה שתחזיר לו את הסכום שהמוסד לבטוח לאומי דרש ממנו.
תיקון הצבירה של ימי חופשה ומחלה לקראת סוף השנה
בהתאם לחוק, צבירת החופשה והמחלה מותנית במינימום נוכחות מסוים. לכן, אם מדובר בעובד שנעדר בתקופות משמעותיות, כדאי לתקן - במשכורת נובמבר או דצמבר - את צבירת ימי החופשה והמחלה המופיעות בתלוש, ולהתאימן לחוק.
פריסה לצרכי מס של סכום חד פעמי שהתקבל בגין אובדן כושר עבודה

בית המשפט לעבודה קבע כי תשלום שקיבל עובד עקב אירוע של אובדן כושר עבודה, ייפרס לצורך מס, לפי מספר שנות המס בגינן הוא ניתן. הפריסה תישא ריבית והצמדה.

החזר מס תשומות בגין ביטול עסקה

פסק הדין קובע כי בעת ביטול עסקה על הקונה לדרוש מהמוכר להשיב לו את מלוא סכום המע"מ שהוא שילם למוכר על חשבון העסקה, היות והעסקה החייבת במע"מ מבוטלת כולה. במקביל,יש להשיב את מלוא מס התשומות שקוזז בגין העסקה.

החזר מס תשומות בגין ביטול עסקה
פסק הדין קובע כי בעת ביטול עסקה על הקונה לדרוש מהמוכר להשיב לו את מלוא סכום המע"מ שהוא שילם למוכר על חשבון העסקה, היות והעסקה החייבת במע"מ מבוטלת כולה. במקביל,יש להשיב את מלוא מס התשומות שקוזז בגין העסקה.
איך סופרים את ימי הודעה מוקדמת לעובד שפוטר
עובד שעתי שעבד 10 חדשים, ופוטר, זכאי ל- 10 ימי הודעה מוקדמת. אם עבד 5 ימים בשבוע, זכאותו היא למעשה ל- 8 ימי הודעה בתשלום בלבד. עובד חודשי (לאחר שנת עבודה) זכאי לחודש שלם של הודעה מוקדמת.
תנאים מחמירים ל"ניתוק תושבות" לישראלים שעושים הגירה או רילוקיישן לחו"ל
בהחלטת מיסוי שפרסמה רשות המיסים, קובעת הרשות תנאים מחמירים לניתוק תושבות, הן לעניין תקופת השהייה בחו"ל, הן לעניין אחזקת דירה בישראל, והן לעניין בני משפחה בישראל.  
כללי הפרשה לפנסיה - משתנים לפי הענף
להזכירכם כי כללי ההפרשה לפנסיה (ממתי מפרישים, עד איזה שכר, רכיבי שכר מיוחדים להפרשה ועוד) שונים בין הענפים השונים, בהתאם לצו ההרחבה החל על המעסיק והעובד. רק אם לא קיים הסכם קיבוצי / צו הרחבה, יחול צו ההרחבה הכללי.
העברת דירה של חברה המשמשת את בעל מניות - תכנון מס
בחוק ההתייעלות הכלכלית נקבע כי דירה שנרכשה על ידי חברה ומשמשת בפועל את בעל המניות המהותי בה למגוריו, נחשבת  כ"משיכה" של בעל המניות מהחברה. הוראת השעה מאפשרת להעביר את הדירה מהחברה לבעל המניות בפטור ממס רכישה וממס שבח.
זכויות סוציאליות ל"שעות עודפות"

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי אם העסקת עובד ב"שעות עודפות" נעשית באופן קבוע ומגיעה בקביעות לכדי משרה השונה משמעותית מהמשרה המוגדרת - מגיעות לעובד זכויות סוציאליות על כל היקף ההעסקה בפועל. כלומר, שינוי בחוזה העבודה ובהגדרת היקף המשרה.

תשלום מע"מ בשירות מתמשך

חוק מע"מ קובע כי מועד החיוב במס  בשירות מתמשך שניתן להפריד בין חלקיו הוא  עבור כל חלק מהשירות שניתן. בשירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו – ישולם מע"מ במועד קבלת תמורה או במועד גמר השירות - כמוקדם ביניהם.

חברה זרה שנשלטת ומנוהלת מישראל חייבת במס בישראל
אין די בקיומו של משרד בחו"ל כדי לבסס טענה של שליטה וניהול מחוץ לישראל. יש לבחון קיומו של משרד פעיל ומאויש באופן תדיר על ידי בעלי מקצוע אשר יש להם את הכלים והניסיון הנדרש לקבלת החלטות מהותיות ובפועל הם אלו אשר מנהלים ושולטים על פעילות החברה באופן קבוע ורציף מאותו משרד בחו"ל.
כל מי שעושה הגירה / רילוקיישן לחו"ל חייב להכיר את העובדות הבאות
ההגירה/ רילוקיישן לחו”ל, אינה מבטיחה פטור ממס בישראל ו/או פטור מדיווח בישראל על ההכנסות בחו”ל. הדרך היחידה להימנע מהגשת דוחות מס ותשלום מס בישראל היא לנתק ולבטל את התושבות לצרכי מס בישראל.
רכישת זכות של חבר ב"קבוצת רכישה" לדירות מגורים - תחשב כרכישת דירת מגורים
אומנם במקרה הנדון אין התחייבות של המוכרים להשלים את הבנייה, אך כן יש התחייבות של קבוצת הרכישה להשלים את הבנייה. מי שקונה זכות של חבר בקבוצת רכישה הוא עצמו נכלל באותה קבוצה. כאשר המוכר מתחייב לסיים את הבנייה, המכירה תיחשב כמכירה של "דירת מגורים”.
הטבות מס במכירת מגרש בעסקת קומבינציה הכוללת אופציה
רשות המיסים אישרה כי התקופה הנדרשת להשלמת הבנייה תימנה מיום מימוש האופציה ולא מיום הענקת האופציה - בתנאים המפורטים במבזק זה.
איך לנהוג עם עובד הנוטש את העבודה
להלן במבזק זה, נוהל מוצע כאשר עובד מפסיק להגיע לעבודה, ולא מודיע בכתב - כנדרש בחוק, על התפטרותו.
הוצאת חשבונית עצמית אינה נחשבת כקיזוז מס תשומות המונע החלת ההטבה שבסעיף 5(ב) לחוק מע"מ
ביהמ"ש קבע שסעיף 5(ב) חל במכירת דירת מגורים שבעת רכישתה לא ניתן היה לנכות את מס התשומות בגינה, בין אם רכישת הדירה הייתה מאדם פרטי ובין אם הרכישה הייתה מעוסק. החברה רכשה את הדירות הישנות מאנשים פרטיים ולכן לא קיבלה מהם חשבונית מס.   
פטור לחלק מהפנסיה גם למי שקיבל פטור מכסימלי על מענק הפרישה (פיצויים)
נוסחת השילוב קובעת שניצול פטור ממס על מענק פרישה בגין 32 שנות עבודה, יביא לאיבוד כל הפטור על הקצבה (הפנסיה) אבל רק על סכום הקצבה המזכה, אך לא על תוספת הפטור המגיעה לפי החוק, שהיא נשארת ללא פגיעה.
ארכיון חדשות
החלטת מיסוי חדשה -העברת מניות לפי סעיף 104ב(א) לפקודה
נכתב בתאריך: 2017 | 11 | 06
במסגרת ההחלטה, ניתן אישור להעברת המניות ללא חבות במס, על ידי היחידים לחברת האחזקות, בתמורה להקצאת מניות בלבד בחברת האחזקות, וזאת בהתאם להוראות סעיף 104ב(א) לפקודה.
הצג


רכב מאגר ורכב תפעולי
נכתב בתאריך: 2017 | 09 | 11

כדי שרכב יוכר כ"רכב תפעולי" על פי התקנות, נדרש המעביד להוכיח כי הוא ייחד אותו מראש להיות רכב תפעולי, וכי קבע נוהלי עבודה מסודרים וחד משמעיים ביחס לשימוש ברכב זה, לרבות איסור לשימוש מעבר לשעות העבודה.

הצג


חישוב "חלופת מס" ברווחים ראויים לחלוקה-פס"ד ז'ורבין
נכתב בתאריך: 2017 | 09 | 11

בית המשפט קבע כי רווחים חשבונאים (‏אקוויטי), שחויבו במס חברות וטרם חולקו לחברה המחזיקה, כאשר לא צפוי כל חיוב נוסף במס בגינם, יכללו בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה בחברה המחזיקה על פי "חלופת המס".

הצג


אין להסכים לשלם דמי בטוח על הכנסות חברה משפחתית
נכתב בתאריך: 2017 | 09 | 04
סגנית היועץ המשפטי של המל"ל הודיעה כי לא יחוייבו בדמי ביטוח לאומי הכנסות חברה משפחתית אשר הועברו ליחיד, שאם היו מתקבלים אצל היחיד, היו פטורים מתשלום דמי ביטוח.
הצג


מתי יתקבל הסכם ל"אי תחרות" - פס"ד
נכתב בתאריך: 2017 | 08 | 21
בפסק הדין נקבע כי ההסכם בין יחיד לחברה שבבעלותו, לפיו הינו מתחייב לא להתחרות בחברה, אינו עסקה בעלת טעם מסחרי אמיתי ומכירת זכות הונית אמיתית שיש ליחיד, אלא המדובר במשיכת דיבידנד.
הצג


שינויים מפליגים בתחום שינויי המבנה
נכתב בתאריך: 2017 | 08 | 20
תיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 242), שפורסם ביום 6/8/2017, כולל רפורמה מהותית בכל הקשור לשינויי מבנה. להלן במאמר זה סקירה של ההוראות החשובות בתיקון.
הצג


חישוב הכנסה רעיונית לעובד (זקיפת שווי) עקב הפרשות המעסיק לקופת גמל
נכתב בתאריך: 2017 | 08 | 06

מצורפת טבלא בדבר חישוב הכנסה רעיונית לעובד (זקיפת שווי) עקב הפרשות המעסיק לקופת גמל.

הצג


כדאי להיערך לשינויים בהחזקת דירות המגורים מיום 1/1/18
נכתב בתאריך: 2017 | 07 | 17
השינוי בחקיקה מיום 1.1.14 קבע כי אין יותר פטור של אחת ל-4 שנים, אך נשאר הפטור במכר דירה יחידה. התיקון בחוק יצר “תקופת מעבר”. שנת 2018 נמצאת מחוץ לתקופת המעבר והחל ממנה ניתן למכור כמה דירות תוך שימוש בשיטת ה”פטור הליניארי."
הצג


הפסדים שוטפים מהשכרת בניין יקוזזו בשנה השוטפת מהכנסות
נכתב בתאריך: 2017 | 06 | 21
בית המשפט פסק כי יש לנכות את כל ההוצאות מכל הבניינים המושכרים באותה השנה מכל ההכנסות מאותם בניינים. הפסד מועבר, יקוזז בשנים הבאות מההכנסות מאותו בניין ממנו נבע ההפסד, כאמור בסעיף 28(ח) לפקודה.
הצג


אושר חישוב נפרד לשנים שלפני 2014 - פס"ד
נכתב בתאריך: 2017 | 06 | 18

נפסק כי למרות שהוכח שהתקיים קשר בין העסקים של שני בני הזוג, הרי שמדובר במרכיבים לא מהותיים, ואילו במרכיבים המהותיים כן התקיימה הפרדה ולכן אושר חישוב נפרד. 

הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית