עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה חמישה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל, בכרמיאל ובנצרת עילית.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
מיסוי "מרובי דירות"
בהצעת תקציב המדינה עלתה ההצעה למסות מי שמחזיק בשלוש דירות ומעלה, אולם דרך ישום הטלת המס על פי התזכיר בעניין זה שפרסמה רשות המיסים מעלה "לפני השטח" את הקשיים לבצוע החוק הבלתי סביר הזה, מה שהופך אותו לבלתי ישים - למעשה. 

תקבול בגין התחייבות לאי תחרות - סגירת הגולל?
לאור פסקי הדין שסגרו את האפשרות לקבל תשלום הוני בעת הפרישה בעד אי תחרות, כדאי לכלול בהסכם העבודה סעיף "אי תחרות", ולהבהיר כי העובד נכנס לחברה עם "נכס" עצמאי השייך לו, ללא תלות בחברה, וכן לקבוע סכום אשר יינתן לעובד בסיום עבודתו בגין הסכמתו לאי התחרות.
ארבעה אחים יהלומנים חשודים שהחזיקו חשבונות בלתי מדווחים בבנק HSBC בשוויץ
במסגרת שיתוף מידע עם רשויות מס זרות, הועברה לרשות המיסים רשימת הישראלים המחזיקים בחשבון בבנק השוויצרי HSBC הכוללת מידע אישי, דפי חשבון ופרטים נוספים. בעקבות מידע זה, בית המשפט אישר מעצרם של יהלומנים החשודים באי דווח לרשויות בישראל.
לא ניתן לקזז הפסדים מעסק מהכנסות "פסיביות"
בית הדין האיזורי לעבודה קבע כי עפ"י חוק הביטוח הלאומי, המל"ל אינו מוסמך לקבוע את הכנסות המבוטח, אלא מסתמך על שומת מס הכנסה בלבד. 
הפסדים שהיו ליחיד מירידת שער מט"ח ממכירת נייר ערך הנקוב או צמוד למט"ח

פסק דין חדש קובע כי במידה ונוצר ליחיד הפסד ממכירת נייר ערך במט״ח, הוא לא יוכל לקזז מרווח הון את חלק מההפסד שמקורו בירידת שער המט״ח (סכום אינפלציוני שלילי).

המחלקה הכלכלית

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד.

תזכיר חקיקה למיסוי משיכות בעלי שליטה עודפים ורווחים ב"חברות ארנק"
בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017-2018, נכללו גם ההצעות הבאות: הטלת מס על משיכות שעשה בעל מניות מהותי מהחברה ועל העמדת נכס של החברה לשימוש בעל המניות, מיסוי חברות ארנק ומתן סמכות למנהל הרשות להורות על חלוקת עודפי חברה.
תשלום דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל המועסק בחו"ל
כידוע, כל תושב ישראל (תושב לצורכי מס) חייב במס על הכנסתו בין אם הופקה בישראל ובין אם הופקה בחו"ל. כלומר, שגם מי שעבודתו היא בחו"ל וגם אם הוא מועסק על ידי חברה זרה, הכנסתו חייבת במס ולכן הוא חייב גם בתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל.
תשלום לרמ"י עבור פיצול נחלה במושב - חייב במס רכישה
רשות מקרקעי ישראל גובה תשלומים מבעלי נחלות במושבים, בגין פיצול הנחלה להפרדת מגרש למגורים.תשלום זה מהווה לפי חוק מיסוי מקרקעין, עסקה לרכישת זכות במקרקעין החייבת בתשלום מס רכישה.
תקבול בגין "התחייבות לאי תחרות" חייב במס מלא
בית המשפט קובע כי קיימת חזקה הניתנת לסתירה, לפיה תקבול זה ייחשב כתקבול פירותי במס מלא, ולא הכנסה הונית החייבת במס רווחי הון נמוך. הנטל לסתור חזקה זו מונח על כתפי העובד.
שחרור כספי הפיצויים בסיום העבודה

כדי למנוע מצב של הלנת הפיצויים, על המעסיק להורות בכתב לקופת הפנסיה/חברת הבטוח, לשחרר לאלתר את כספי הפיצויים לעובד שהפסיק לעבוד, ולהעביר את טופס 161 יותר מאוחר - מיד עם קבלת המידע מחברת הביטוח.

הארכה נוספת להגשת בקשות לגילוי מרצון עד 31/12/16

בסוף חודש יוני הודיעה רשות המיסים על הארכה נוספת להגשת בקשות גילוי מרצון עד לתאריך 31.12.16 וכמו כן הודיעה כי ההליך יחול גם על עבירות של הלבנת הון שמקורן בעבירות מס.

רישום שעות נוספות גלובליות - הנחיות משרד הכלכלה
עפ"י ההנחיה, תשלום שנ"ג אינו פוטר מרישום מדויק של שעות העבודה (החתמת כרטיס). אם מספר שעות העבודה הנוספות בפועל עלה בחודש מסוים על מספר השנ"ג ששולמו או על ערכן הכספי - על המעסיק לשלם תמורה בעד ההפרש.
המס בהונגריה

להלן במבזק זה סקירה תמציתית של משטר המס בהונגריה בנושאים הבאים: מיסוי חברות, מיסוי יחידים והאמנה למניעת כפל מס בין ישראל להונגריה

מסירת מידע שגוי על עובד לשעבר - מהווה עילה לפיצוי
מעסיק סיפר בשיחת טלפון עם ידידה של העובד שביקשה חוו"ד עליו, כי העובד פוטר עקב שימוש בסמים בזמן העבודה. השיחה הוקלטה ושימשה בסיס לתביעת לשון הרע כנגד המעסיק. מאחר והמידע לא הוכח, פסק ביהמ"ש שהמעסיק ישלם לעובד פיצוי בגין עבירת לשון הרע.
מנגנון ה- Holdback החלטת מיסוי חדשה
בהחלטת מיסוי בהסכם מס' 4253/16 נקבע כי חבות המס של המוכרים בגין תמורת ה- Holdback תסווג כרווח הון בתנאים המנויים במבזק זה.
חופשה מרוכזת בסוכות
החוק מחייב מתן חופשה שנתית במשך שבוע אחד לפחות ברציפות. כשמועד החופשה נקבע על ידי המעסיק - יש להודיע על כך לעובדים לפחות שבועיים מראש. אפשר לנצל את חג הסוכות לצורך כך, ולצאת לחופשה מרוכזת לכל החג.
האם בעל מניות במיעוט רשאי לכפות חלוקת דיבידנדים
השופטת קבעה, כי הימנעות חברה פרטית לחלק דיבידנד, יכולה להיחשב כקיפוח המיעוט, כי חברה פרטית הינה מעין שותפות, אשר אובדן האמון בין בעלי מניותיה מצדיק התערבות של בית המשפט. לכן הורתה לחברה לחלק דיבידנדים.
המיסוי בקפריסין
להלן במבזק זה שיעורי המס החלים בקפריסין על הכנסות חברה, יחידים ושיעור הניכוי במקור מתשלומי דיבידנד, ריבית ותמלוגים.
השכרת עשרות דירות אינה הכנסה מעסק ותחוייב במס של 10% בלבד

מפסק דין חדש שהתקבל לאחרונה, נקבע כי גם פעילות של השכרה של למעלה מ- 20 דירות למגורים, יכול שאינה עולה להגדרת עסק, ולפיכך תחוייב במס בשיעור של 10% בלבד. סביר שרשות המיסים תערער על פסק דין זה.

אכיפת חוק עובדים זרים - הנושאים העיקריים שבהם מוטלים קנסות
מפקחי משרד הכלכלה והתעשייה, עורכים ביקורות אצל מעסיקי עובדים זרים, ומטילים לעיתים קנסות של עשרות אלפי שקלים. על כל מעסיק עובדים זרים, לבדוק שכל הנושאים המפורטים במבזק זה, מנוהלים אצלו באופן מסודר, כולל רישום כל הסעיפים בתלוש השכר של העובד.
תיקון מהותי לחוק מיסוי מקרקעין לפרוייקטים - תמ"א 38
עפ"י תיקון 88 לחוק מיסוי מקרקעין, הפטור ממס שבח בעסקאות תמ"א 38, יחול לא רק על הזכויות הנמכרות שמקורן בתמ"א 38, אלא גם על הזכויות שמקורן בתב"ע. התיקון יחול במכירת זכויות בניה מתאריך 21 באוגוסט 2016 ואילך.
קרן פנסיה - ברירת מחדל
מ- 1.11.16 יופעל הסדר שייתן פתרון למקרה בו העובד אינו בוחר קופהמשרד האוצר בחר בשתי קופות פנסיה שהן "ברירת מחדל", להעביר הפרשות מעביד ועובד לפנסיה - ע"ש העובד,  גם אם הוא לא בחר בקופה זו. בשלב מאוחר יותר רשאי העובד, לשנות את הקופה.
הצעת חוק למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים
התמריצים בחוק המוצע כוללים פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות על ההכנסה ממכירת החשמל, הקלות במס הכנסה בכפוף לתקרה, פטור מרישום כעוסק לצורכי מע"מ וכן פטור מניהול פנקסי חשבונות והגשת דוחות שנתיים ועוד. 

 

סקירה של שינויי המיסוי העיקריים הכלולים בהצעת תקציב המדינה לשנים 2017 - 2018
להלן במבזק זה סקירה תמציתית של השינויים העיקריים המתוכננים. השינויים כוללים הפחתה במס חברות, הפחתה בשיעורי המס ליחידים בעלי הכנסות נמוכות ועוד.
הנחה לחיילי מילואים בהקצאת קרקע למגורים מרשות מקרקעי ישראל
בהמשך להחלטת הרשות משנת 2012, להעניק הנחה לחיילי מילואים הרוכשים קרקע, פרסמה הרשות החלטה שכותרתה: "תיקון החלטת מועצה 1261 - הנחות בקרקע לחיילי מילואים". להלן במבזק זה, נוסח ההחלטה.
הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים
רשות מקרקעי ישראל פרסמה ביום 3/8/16 הודעה באתר בנושא "מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים", שנוסחה מפורט במבזק זה.
מיסוי תושבי חוץ
תושב חוץ חייב במס בישראל רק על הכנסתו אשר הופקה או נצמחה בישראל (בכפוף להוראות האמנות למניעת כפל מס שישראל חתומה עליהן). מקום הפקת ההכנסה, נקבע על פי "כללי המקור", המפורטים במבזק זה.
חלוקת התמורה מפדיון מניות תנובה
בית המשפט העליון קבע כי לאחר שחלף זמן רב ממועד האסיפה הכללית של חברי האגודה, בה נתקבלה החלטה על חלוקה שוויונית של כספי הפדיון של מניות תנובה בין חברי האגודה, לא ניתן עוד לערער על ההחלטה. מודגש, כי ההחלטה נכונה לנסיבות המקרה הנדון בלבד!
שינויים בחוק מיסוי מקרקעין - תיקון 85

בתיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין, תוקנו הוראות מס רכישה על דירות חלופיות ודירות ירושה, החל מ- 1/5/16, כמפורט במבזק זה.

ארכיון חדשות
ועדת שומה של ביטוח לאומי
נכתב בתאריך: 2016 | 09 | 06
בעקבות עתירה לבג"ץ, החליט המוסד על הקמת "וועדת שומה" בהרכב של 3 חברים מתוך מאגר ובראשות שופטת בדימוס. לוועדה סמכות של גוף שיפוטי, והחלטותיה הן סופיות. ניתן לערער על החלטותיה בבית דין לעבודה רק בשאלות משפטיות.
הצג


פטור לנכה לפי סעיף 9 (5) - מבחן הימים הנדרשים לפטור מרבי אינו מחייב בהכרח ימים רציפים - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 08 | 10

ביהמ”ש קבע, כי אין דרישה בחוק שתקופת הנכות הנדרשת של 365 ימים תהא רציפה. לפיכך המערער עומד בתנאי סעיף 9(5)(א)(1) לפקודה וזכאי להטבה הקבועה בסעיף זה. 

הצג


החבות במע"מ של שירותים שמעניק רופא לתייר - החלטת מיסוי
נכתב בתאריך: 2016 | 07 | 11

כאשר התייר משלם ישירות לרופא אך התמורה כלולה בשובר קבלה/חשבונית/ חשבונית מס שהוציא בית החולים לתייר , השירותים יחשבו כשירותים נוספים הניתנים לתייר אגב אשפוזו, ולפיכך יחויבו במע"מ בשיעור אפס.

הצג


התיישנות חוב בדמי ביטוח לאומי והחזרים
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 23
הביטוח הלאומי הגביל החל מיום 1.7.2016 את התקופה שבה רשאי המל”ל לדרוש לראשונה חוב בדמי ביטוח ל- 7 שנים. ההתיישנות לא תחול בהתקיים שני תנאים מצטברים  שבהתקיימם רשאי המלל לגבות חוב בדמי ביטוח לתקופה שעולה על שבע שנים.
הצג


ביטוח לאומי ישלם הפרשי קצבת זקנה לשנים קודמות עקב תחשיב מוטעה של פקיד המל"ל - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 21

בית הדין קובע כי חוק ההתיישנות, חל אומנם על כל התביעות המוגשות נגד המל"ל, אולם במקרה ספציפי זה ולאור נסיבות המקרה הייחודיות, יש להפעיל את החריג הקבוע בסעיף 8 לחוק ההתיישנות בדבר "התיישנות שלא מדעת".

הצג


תכנון מס - תוך שימוש בנוסחת השילוב החדשה
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 19

אדם פורש בגיל 50 לאחר 25 שנות עבודה ומקבל פיצויים, יכול למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס, מבלי לפגוע בפטור המקסימאלי על הקצבה העתידית. זאת מכיון שרק 32 השנים האחרונות נכללות בנוסחת הקיזוז / השילוב.

הצג


המוסד לביטוח לאומי הקים (סוף סוף) ועדת שומה
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 15
הועדה בהרכב של שלושה חברים מתוך מאגר, בראשות שופטת בדימוס. חוק הביטוח הלאומי מקנה זכות למבוטח ולמעסיק לערור בפני ועדת שומה על קביעה של דמי ביטוח תוך 30 יום מיום שנמסרה לו הודעה על הקביעה בדואר רשום.
הצג


מנהל מע"מ חייב להכיר במס תשומות שלא נתבע בדוחות השוטפים כאשר הוא עורך שומת עסקאות - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 07
מנהל מע"מ חייב לזכות עוסק במס תשומות שלא נתבע על ידו, כאשר הוא עורך שומת עסקאות לאותו עוסק ותוך כדי כך נודע לו על תשומות שלא נתבעו על ידי אותו עוסק, אך יש להגיש את החשבוניות שבגינן נדרש המס, כדי לוודא כי מס התשומות לא נדרש בעבר. 
הצג


החלטת מיסוי – תקבול בשל מכירת מניות בחברת הייטק
נכתב בתאריך: 2016 | 05 | 31
לאחרונה, ניתנה החלטת מיסוי בה נקבע כי התמורה שקיבלו בעלי מניות ממכירת מניותיהם בחברה פרטית תושבת ישראל, תסוּוג במלואה כהונית ולא כהכנסת עבודה, למרוֹת שחלק ניכר מהתמורה ישולם למוֹכרים בהדרגה בכפוף להמשך עבודתם בחברה.
הצג


תיקון לתקנות מס ערך מוסף (רישום) יצרני חשמל
נכתב בתאריך: 2016 | 05 | 19

בתיקון לתקנות מע"מ שנכנס לתוקף ביום 1.1.16 הוחרג מחייבי המס צרכן חשמל, שכל עסקאותיו הן מכר חשמל שהופק במערכת פוטו-וולטאית או טורבינת רוח, שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 18,000ש"ח.

הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית