עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה ארבעה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל ובכרמיאל.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
חוזה הפסד
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מיוני 2012 כולל סעיפים שמטרתם למנוע קיומם של חוזים שמקימים לנותן השירות, וזאת באמצעות הטלת סנקציות על מזמיני השירות המתקשרים בחוזי הפסד עם קבלנים בתחומי ההסעדה, הניקיון, השמירה והאבטחה. להלן במבזק זה, מפורטת קביעת החוק.
מה זה מחשוב בענן?
מחשוב ענן (cloud Computing) הוא שם מסחרי לשירותי מחשוב הניתנים למשתמש באמצעות מחשב מרוחק, אליו מתחבר המשתמש דרך רשת האינטרנט או באמצעות קו תקשורת ייעודי.
איך למנוע מעילות בעסק

לא מפתיע לגלות כי מרבית העסקים פועלים לצמצום החשיפה שלהם למעילות רק לאחר שהתרחשה מעילה. להלן במבזק זה נסקור את הפעולות המקובלות למניעת מעילות.

תעודת זהות בנקאית
החל מה-28/2/16 החלו הבנקים למסור ללקוחותיהם דו"ח מרוכז על החשבונות שלהם בבנק, הכולל פירוט הנכסים, ההתחייבויות, הריביות הנגבות מהם, ההוצאות שהם מחוייבים בהן בגין עמלות ועוד. להלן במבזק זה המידע שניתן לקבל מתעודת הזהות הבנקאית שלך.
המחלקה הכלכלית

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד.

בג"ץ הכריע: בוטל חוק מס דירה שלישית
שופטי בג"ץ קבעו כי יש להחזיר את הדיון בחוק הנ"ל לוועדת הכספים של הכנסת. שר האוצר הודיע כי יפעל נמרצות לחדש את הליך החקיקה כדי לאשרר את החוק מחדש.
היערכות לחיוב מס על רווחים כלואים באופן של חלוקת דיבידנד בכפיה
ההוראות החדשות בעניין זה קובעות, כי כפיית חלוקת הדיבידנדים תעשה כאשר נצברו בחברה רווחים בסכום של לפחות חמישה מיליון ₪. חברות שהעניין רלבנטי בעבורן, ראוי שישקלו את הפעולות הבאות, המפורטות במבזק זה.
פרשנות מס מקלה - פס"ד ידין סגל
בפסק הדין הנ"ל נקבעו כמה החלטות שיפוטיות הנוקטות בפרשנות מקלה המטיבה עם ציבור הנישומים. בין היתר בנושאים הבאים: עסקה מלאכותית, הפסדים מעסקה הונית, רכישת חברה בהפסדים ועוד.
איך מתקנים טעות שהתגלתה בתשלומים לעובד?
כאשר המעסיק טעה לגבי תשלום או זכות המגיעים לעובד, והטעות היא לרעת העובד - יש לתקנה מיד, רטרואקטיבית - עד תקופת ההתיישנות. אי תיקון מיידי עלול להביא לתביעה בגין הלנת שכר.
הפעלת "סעיף 14"

מעסיק המפריש לקרן הפנסיה 8.3% מהשכר, ורוצה להכיל את ההסדר המוכר בכינוי "סעיף 14", הקובע שתשלומי המעסיק ע"ח הפיצויים יבואו במקום חובתו לשלם לעובד פיצויים בפועל - בעת סיום העבודה, חייב להודיע על בחירתו זו לעובד ולקרן הפנסיה.

מדוע כדאי לבטח את עוזרת הבית בביטוח לאומי
אם לא שולמו דמי ביטוח לאומי - צפוי המעסיק לקבל תביעה מהביטוח הלאומי בגין הגמלאות המשולמות לעובדת. המדובר בסכומים גבוהים מאוד!
תשלום מס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח במכרזים של רשות מקרקעי ישראל

בהתאם להלכת שרביט בע"מ, קובעת רשות המיסים את שווי המכירה לפי התמורה ששולמה בגין הקרקע, בתוספת שווי רכיב הפיתוח שבוצע בפועל, נכון למועד הזכייה במכרז, על פי אישור הגורם המפתח.

מי שיוצא לרילוקיישן ארוך חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה

החל מ- 1.1.2016 יחיד שמתקיימות בו החזקות הקבועות במבחן הימים והוא טוען שלמרות זאת הוא אינו תושב ישראל אלא תושב חוץ, חייב להגיש דוח שנתי.

דירה שנתקבלה במתנה ונמסרה ליזם / קבלן במסגרת פרוייקט תמ"א 38

קבלת דירה במתנה - גם לאחר שנותן המתנה חתם על הסכם עם היזם, עשויה עדיין לזכות את מקבל המתנה בפטור ממס, המוענק לבעלי דירות בפרוייקט תמ"א 38.

המל"ל לא רשאי לגבות דמי ביטוח רטרואקטיביים משכיר שעבד אצל מעסיק זר בחו"ל בשנים 2009 ו- 2010
בית הדין קבע שהמל”ל אינו רשאי לפעול לגביית החוב המיוחס למבוטח בגין הפרשי דמי ביטוח בגין עבודתו כשכיר בשירותי מעסיק זר, בין השנים 2009-2010. בכוונת המל"ל להגיש ערעור לביה"ד הארצי על פס"ד זה.
ההוצאות שמשלם מעסיק של עובדים זרים בתחום החקלאות שניתן לנכות משכר העובד הזר
אושרו תקנות חדשות המגדילות את סכום ההוצאות שמשלם מעסיק של עובדים זרים בתחום החקלאות ואשר אותן הוא רשאי לנכות משכר העובד הזר. הניכוי המותר יהיה אחיד בכל הארץ (ולא כפי שהיה עד כה בהתאם למיקום).
תיקון דוחות 102 בעקבות תכנית "נטו משפחה"
רשות המיסים פרסמה הודעה המנחה מעסיקים להגיש דוחות 102 מתקנים, בעקבות תחולה רטרואקטיבית מינואר 2017 של הגדלת הזיכוי בגין ילדים קטנים. במבזק זה קישור להודעת רשות המיסים.
חלוקה לדיבידנד מוטב אפשרית מבלי לשלמו בפועל

החלטת המיסוי קובעת, כי ניתן בתנאים מסויימים להכריז על דיבידנד שמקורו ברווחים שנצברו עד יום 31/12/16, גם ללא חלוקתו בפועל כלומר, שבעל המניות ילווה לחברה את סכום הדיבידנד נטו, וסכום נטו זה יישאר כיתרת זכות של בעל המניות.  

דחיית החיוב במע"מ על תשלומי קוני דירות לקבלנים באמצעות זיכוי חשבון הליווי הבנקאי

אושר כי רק במועד העמדת הכספים על ידי הבנק לרשות החברה (לרבות משיכת כספים מחשבון הליווי על ידי החברה), מהווה תשלום "סכומים כלשהם על חשבון התמורה", כמשמעותו בחוק מע"מ, ובהתאם יחול מועד החיוב במס.

מסלול הפטור ממס הכנסה על פי החוק לעידוד השקעות באנרגיה מתחדשת

עפ"י החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות, ניתן בתנאים מסויימים לבחור במסלול פטור ממס הכנסה, על הכנסות ממכירת חשמל שהופק מאנרגיה מתחדשת. להלן במבזק זה התנאים והמגבלות.

הטבות למיזמי תיירות
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצו לעידוד השקעות הון - קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל תיירות, המגדיר מפת עדיפות חדשה לענף התיירות, ומעניק הטבות שונות, המפורטות במבזק זה. תוקפו של הצו החדש עד 31/12/19.
מי זכאי לקבל החזר (הישבון) של הבלו הכלול במחיר הסולר ששימש לרכבים

להלן במבזק זה שני המבחנים המרכזיים והמצטברים, המקנים זכות להחזר בלו הכלול במחיר הסולר לרכבים שלהם.

מיהו בעל השליטה באגודה שיתופית

למרות האמור בחוות הדעת של משרד הכלכלה, יו"ר ועד ההנהלה / המנהל הכללי (או נושא משרה מקבילה) באגודה שיתופית, נכנסים להגדרת "בעל שליטה" לעניין חוק איסור הלבנת הון והאחריות הנובעת ממנו.

תיקון חוק עבודת נשים - שעת היעדרות כשבן הזוג במילואים

בתיקון לחוק הנ"ל נקבע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, שעה אחת ביום בתשלום מלא, בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, החל ביום הראשון לשירות המילואים שלו, ובתנאי שמתקיימים כל התנאים המפורטים במבזק זה.

הסדר בעניין סוכני נסיעות לחו"ל בעקבות פשרה עם הנהלת מע"מ

לאחרונה נחתם הסכם פשרה בין התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל לבין מנהל מע”מ, בעניין חיוב מע"מ של עמלות סוכני נסיעות שנגבו בפועל מהנוסעים עצמם.

תוספת לתגמולי מילואים שיקבלו עצמאיים רטרואקטיבית מינואר 2016
ועדת המילואים בביטוח הלאומי הגיעה להסדר עם משרד הביטחון לפיו יוגדלו תגמולי המילואים לעצמאים ב-25%. התוספת תשולם רטרואקטיבית מיום 1.1.2016 ואמורה לפצות עצמאים על הפסדים עקיפים כגון: אובדן לקוחות, אובדן דמי שכירות ותשלום שכר לעובדים.
חוק עידוד השקעות הון בניית בניינים להשכרה - הצעה לשינוי בחוק

לאחרונה הופצה הצעה לשינוי חוק עידוד השקעות הון (פרק שביעי 1), שמטרתה להגדיל את בניית דירות להשכרה למגורים, לתקופות ארוכות. להלן במבזק זה עיקרי השינוי המוצע.

מחשבון נקודות זיכוי

להלן במבזק זה קישורית למחשבון נקודות זיכוי שפורסם ע"י רשויות המס.

גם מי שעזב את ישראל וחי בחו"ל עשוי לקבל קצבת זקנה

לא מעט מבוטחים שעזבו את ישראל למדינות אמנה, אינם מממשים את זכותם לקבל קצבה, בהנחה מוטעית כי הם לא צברו את תקופות ביטוח (אכשרה) מינימליות ולכן לא זכאים לקצבה.

החזר מ.ע.מ בבנקים החל ב- 1/7/2017
החל ב- 1/7/2017 ניתן להגיש בבנקים דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 18,710 ₪, במקום סכום של 18,580 ₪ עד 30/6/2017. בקשה להחזר עודף מס תשומות בסכום העולה על 18,710 ₪, יש להגיש כמפורט במבזק זה.
ארכיון חדשות
מתי יתקבל הסכם ל"אי תחרות" - פס"ד
נכתב בתאריך: 2017 | 08 | 21
בפסק הדין נקבע כי ההסכם בין יחיד לחברה שבבעלותו, לפיו הינו מתחייב לא להתחרות בחברה, אינו עסקה בעלת טעם מסחרי אמיתי ומכירת זכות הונית אמיתית שיש ליחיד, אלא המדובר במשיכת דיבידנד.
הצג


שינויים מפליגים בתחום שינויי המבנה
נכתב בתאריך: 2017 | 08 | 20
תיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 242), שפורסם ביום 6/8/2017, כולל רפורמה מהותית בכל הקשור לשינויי מבנה. להלן במאמר זה סקירה של ההוראות החשובות בתיקון.
הצג


חישוב הכנסה רעיונית לעובד (זקיפת שווי) עקב הפרשות המעסיק לקופת גמל
נכתב בתאריך: 2017 | 08 | 06

מצורפת טבלא בדבר חישוב הכנסה רעיונית לעובד (זקיפת שווי) עקב הפרשות המעסיק לקופת גמל.

הצג


כדאי להיערך לשינויים בהחזקת דירות המגורים מיום 1/1/18
נכתב בתאריך: 2017 | 07 | 17
השינוי בחקיקה מיום 1.1.14 קבע כי אין יותר פטור של אחת ל-4 שנים, אך נשאר הפטור במכר דירה יחידה. התיקון בחוק יצר “תקופת מעבר”. שנת 2018 נמצאת מחוץ לתקופת המעבר והחל ממנה ניתן למכור כמה דירות תוך שימוש בשיטת ה”פטור הליניארי."
הצג


הפסדים שוטפים מהשכרת בניין יקוזזו בשנה השוטפת מהכנסות
נכתב בתאריך: 2017 | 06 | 21
בית המשפט פסק כי יש לנכות את כל ההוצאות מכל הבניינים המושכרים באותה השנה מכל ההכנסות מאותם בניינים. הפסד מועבר, יקוזז בשנים הבאות מההכנסות מאותו בניין ממנו נבע ההפסד, כאמור בסעיף 28(ח) לפקודה.
הצג


אושר חישוב נפרד לשנים שלפני 2014 - פס"ד
נכתב בתאריך: 2017 | 06 | 18

נפסק כי למרות שהוכח שהתקיים קשר בין העסקים של שני בני הזוג, הרי שמדובר במרכיבים לא מהותיים, ואילו במרכיבים המהותיים כן התקיימה הפרדה ולכן אושר חישוב נפרד. 

הצג


חוק ה”אנג’לים” -תיקונים בהוראת שעה - חוזר מ"ה
נכתב בתאריך: 2017 | 06 | 05
ב-27/4/17 פורסם חוזר חדש  - המפרט את תנאי הוראת השעה שתוקפה מיום 1/1/16   שבה הוצג מסלול הטבות חדש למשקיעים ב”חברה מתחילה", בנוסף למסלול ההשקעה ב "חברת מטרה".
הצג


מיסוי עסקת רווח הון על בסיס מזומן - פס"ד
נכתב בתאריך: 2017 | 05 | 29

נפסק כי במצב דברים זה, ובנסיבות העניין, יש להמשיך ולייחס לכל שנת מס את סכום רווח ההון ששולם בה לפי בסיס מזומן, למרות שאין זאת, “דרך המלך” במיסוי רווחי הון.

הצג


נדחתה טענת פקיד השומה בדבר תוצאה בלתי סבירה
נכתב בתאריך: 2017 | 04 | 26
נדחתה טענת פקיד השומה בדבר תוצאה בלתי סבירה. פס"ד שמתווה דרך להתמודד עם שומות של מסעדות: ע״מ 64141-01-15 מסעדת סימה בע״מ נ׳ פ״ש ירושלים.
הצג


טיפול בכספים הצבורים בקופה המרכזית לפיצויים
נכתב בתאריך: 2017 | 03 | 27
לאחרונה  פרסמה רשות המיסים את חוזר מס' 7/2016 - יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים, הקובע כללים לגבי הכספים הצבורים בקופות המרכזיות לפיצויים ובשימוש בכספים הצבורים בקופה המרכזית.
הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית