עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה ארבעה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל ובכרמיאל.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
קיזוז מס תשומות בקניית מניות של חברה שהיא "איגוד מקרקעין"

לאור העובדה שהרוכשת מתכוונת לעשות במניות האיגוד עסקאות החייבות במע"מ, היא רשאית לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שיוציאו בעלי המניות בגין מכירת המניות, וזאת בכפוף להוראות סעיף 38(א) ו-41 לחוק ולתקנה 18 לתקנות מס ערך מוסף.

מהי הכנסה מ"יגיעה אישית" לעניין הקלות במס הכנסה
בפסק דין איצ'ר של בית המשפט העליון נקבע כי על מנת שנכה יהנה מהפטור בגין הכנסה מיגיעה אישית, עליו להראות שהוא עשה פעילות אישית של ממש, שהביאה לצמיחת הכנסה. יש להדגיש כי המונח ״יגיעה אישית״ אינו דורש יגיעה פיזית אלא מתייחס להקדשת זמן באופן אישי לעסק או לעבודה.
תכנון לפני מכירת מגרש
בעל מגרש השוקל לממש אותו, יכול לבחור בדרך של מכירה רגילה, או בדרך של בניית דירות על המגרש - ומכירתן, או בעיסקת קומבינציה או בשילוב של מכירת חלק מהמגרש ובניה על חלקו האחר. נסקור את היתרונות והחסרונות בכל מסלול.
מתי בדקת את דרוג החברה שלך במרשמי חברת BDI אולי מופיעים שם "אורות אדומים" לגבי עסקך?!
הבנקים והחברות המספקות אשראי, בוחנות את הפרופיל של עסקך, בדרך כלל בחברת BDI לפני שהן מחליטות אם לתת לך את האשראי המבוקש באילו תנאים. אנו מציעים שירות, שיכלול מעקב אחר דרוג חברתך, ועשיית הדרוש לשפור את הפרופיל העסקי.
המחלקה הכלכלית

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד.

"גילוי מרצון" אנונימי על הון לא מדווח עד 31/12/2016
בהתאם להודעת רשות המיסים, הוארך נוהל גילוי מרצון במסלול  האנונימי עד ליום 31.12.2016, והוא יחול גם על עבירות של הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. 
7 כללים להגשת בקשה לקבלת אשראי בנקאי לעסק שלך
מנהל המחלקה הכלכלית שלנו, רו"ח ניסים ארזי ישמח להיפגש אתך לשיחה לא מחייבת בעניין האפשרויות הזמינות עבורך לקבל עוד אשראי.
המשך הפקדות בקרן פנסיה למי שהגיע לגיל פרישה
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, לא שינה את הטבות המס של חוסכים בקופות גמל. גם עתה יכול אדם מעל גיל הפרישה לחסוך בקופת גמל לקצבה / קרן פנסיה ולקבל זיכוי ממס על פי נתוני הכנסתו.
העברת כספי פיצויים לקופת גמל לקצבה

תקנות מס הכנסה מאפשרות להעביר כספי פיצויים מקופה אישית לפיצויים לקופת גמל לקצבה,כולל כספים שמקורם ב"רצף פיצויים" ממעביד קודם - לאחר התחשבנות עם פקיד השומה, וימשיכו לחול עליהם הכללים כאילו המשיכו להתנהל בקופה אישית לפיצויים.

פורסם נוהל של משרד החקלאות לקבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות, להלן עיקרי הנוהל:
סכום התמיכה עד 1,000 ש"ח לחודש, לכל עובד, לתקופה של עד 12 חודשי העסקה בפועל. תמיכה תינתן לכל היותר בגין העסקת חמישה עובדים ישראלים חדשים אצל אותו מעסיק. לא תינתן תמיכה בגין העסקתו של בן משפחה. בקשות ניתן להגיש עד ליום ה- 1 בנובמבר 2016.
האם כדאי לדרוש מהעובד המפוטר להמשיך בעבודתו בתקופת ה"הודעה המוקדמת"?
העובד חייב לעבוד כרגיל בתקופה זו, אך המעביד רשאי  לוותר על עבודתו, ולשלם לו סכום השווה לשכר שהיה מקבל בתקופת ההודעה המוקדמת לו היה עובד בה בפועל (תשלום זה מכונה "חלף הודעה מוקדמת").
פורסם תזכיר חוק לשינוי שיטת המיסוי של חברי קיבוץ

הכנסות החברים בקיבוץ המתחדש ימוסו כהכנסות החבר לכל דבר ועניין ואילו הכנסות הקיבוץ מהנכסים המשותפים יחויבו במס כאשר הנכסים מיוחסים לכל אחד מהחברים על פי זכויותיהם ברווחים, בדומה לשותפות.

שוב לא הוכרה "רכישת חברה עם הפסדים"

בפסק הדין נקבע שוב, כי בעלי מניות חדשים בחברה, אינם רשאים לקזז את ההפסדים שצברה החברה בעבר, בטרם רכשו את המניות שלה.

מעביד חייב לנהוג בזהירות מוגברת בכל הקשור בפעילות עובדיו
בית המשפט קבע כי המעסיק הפר את חובת הזהירות שלו כלפי העובד בכך שלא דאג להנהיג שיטת עבודה לפיה נאסר השימוש עם דיסק ללא מגן ולא פעל לאכוף את חוקי הזהירות בעבודה.
ערבי חג - הם יום מלא בחופשה
ימים אלה, למרות שהם ימי עבודה "מקוצרים" שעובדים בהם פחות מיום מלא, נחשבים לצורך ניצול חופשה - כימים מלאים.
ימי החגים - לעובדים לא יהודים
צו ההרחבה לגבי היעדרות בתשלום בחג, מתייחס רק לחגי ישראל וליום העצמאות. חוק סדרי שלטון ומשפט מאפשר ללא יהודי להיעדר בחגי דתו, אך לא נקבע שם אם הוא זכאי לשכר או לא. בעניין זה - שני הסדרים המפורטים במבזק זה, נחשבים למקובלים.
האם כדאי לדרוש מהעובד המפוטר להמשיך בעבודתו בתקופת ה"הודעה המוקדמת?
העובד חייב לעבוד כרגיל בתקופה זו, אך המעביד רשאי לוותר על עבודתו, ולשלם לו סכום השווה לשכר שהיה מקבל בתקופת ההודעה המוקדמת לו היה עובד בה בפועל (תשלום זה מכונה "חלף הודעה מוקדמת").
פורסם נוהל של משרד החקלאות לקבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות, להלן עיקרי הנוהל:
סכום התמיכה עד 1,000 ש"ח לחודש, לכל עובד, לתקופה של עד 12 חודשי העסקה. תמיכה תינתן רק בגין העסקת חמישה עובדים ישראלים חדשים אצל אותו מעסיק. לא תינתן תמיכה בגין העסקתו של בן משפחה. בקשות ניתן להגיש עד ליום ה- 1 בנובמבר 2016
מיסוי "מרובי דירות"
בהצעת תקציב המדינה עלתה ההצעה למסות מי שמחזיק בשלוש דירות ומעלה, אולם דרך ישום הטלת המס על פי התזכיר בעניין זה שפרסמה רשות המיסים מעלה "לפני השטח" את הקשיים לבצוע החוק הבלתי סביר הזה, מה שהופך אותו לבלתי ישים - למעשה. 

תקבול בגין התחייבות לאי תחרות - סגירת הגולל?
לאור פסקי הדין שסגרו את האפשרות לקבל תשלום הוני בעת הפרישה בעד אי תחרות, כדאי לכלול בהסכם העבודה סעיף "אי תחרות", ולהבהיר כי העובד נכנס לחברה עם "נכס" עצמאי השייך לו, ללא תלות בחברה, וכן לקבוע סכום אשר יינתן לעובד בסיום עבודתו בגין הסכמתו לאי התחרות.
ארבעה אחים יהלומנים חשודים שהחזיקו חשבונות בלתי מדווחים בבנק HSBC בשוויץ
במסגרת שיתוף מידע עם רשויות מס זרות, הועברה לרשות המיסים רשימת הישראלים המחזיקים בחשבון בבנק השוויצרי HSBC הכוללת מידע אישי, דפי חשבון ופרטים נוספים. בעקבות מידע זה, בית המשפט אישר מעצרם של יהלומנים החשודים באי דווח לרשויות בישראל.
לא ניתן לקזז הפסדים מעסק מהכנסות "פסיביות"
בית הדין האיזורי לעבודה קבע כי עפ"י חוק הביטוח הלאומי, המל"ל אינו מוסמך לקבוע את הכנסות המבוטח, אלא מסתמך על שומת מס הכנסה בלבד. 
הפסדים שהיו ליחיד מירידת שער מט"ח ממכירת נייר ערך הנקוב או צמוד למט"ח

פסק דין חדש קובע כי במידה ונוצר ליחיד הפסד ממכירת נייר ערך במט״ח, הוא לא יוכל לקזז מרווח הון את חלק מההפסד שמקורו בירידת שער המט״ח (סכום אינפלציוני שלילי).

תזכיר חקיקה למיסוי משיכות בעלי שליטה עודפים ורווחים ב"חברות ארנק"
בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017-2018, נכללו גם ההצעות הבאות: הטלת מס על משיכות שעשה בעל מניות מהותי מהחברה ועל העמדת נכס של החברה לשימוש בעל המניות, מיסוי חברות ארנק ומתן סמכות למנהל הרשות להורות על חלוקת עודפי חברה.
תשלום דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל המועסק בחו"ל
כידוע, כל תושב ישראל (תושב לצורכי מס) חייב במס על הכנסתו בין אם הופקה בישראל ובין אם הופקה בחו"ל. כלומר, שגם מי שעבודתו היא בחו"ל וגם אם הוא מועסק על ידי חברה זרה, הכנסתו חייבת במס ולכן הוא חייב גם בתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל.
תשלום לרמ"י עבור פיצול נחלה במושב - חייב במס רכישה
רשות מקרקעי ישראל גובה תשלומים מבעלי נחלות במושבים, בגין פיצול הנחלה להפרדת מגרש למגורים.תשלום זה מהווה לפי חוק מיסוי מקרקעין, עסקה לרכישת זכות במקרקעין החייבת בתשלום מס רכישה.
תקבול בגין "התחייבות לאי תחרות" חייב במס מלא
בית המשפט קובע כי קיימת חזקה הניתנת לסתירה, לפיה תקבול זה ייחשב כתקבול פירותי במס מלא, ולא הכנסה הונית החייבת במס רווחי הון נמוך. הנטל לסתור חזקה זו מונח על כתפי העובד.
שחרור כספי הפיצויים בסיום העבודה

כדי למנוע מצב של הלנת הפיצויים, על המעסיק להורות בכתב לקופת הפנסיה/חברת הבטוח, לשחרר לאלתר את כספי הפיצויים לעובד שהפסיק לעבוד, ולהעביר את טופס 161 יותר מאוחר - מיד עם קבלת המידע מחברת הביטוח.

הארכה נוספת להגשת בקשות לגילוי מרצון עד 31/12/16

בסוף חודש יוני הודיעה רשות המיסים על הארכה נוספת להגשת בקשות גילוי מרצון עד לתאריך 31.12.16 וכמו כן הודיעה כי ההליך יחול גם על עבירות של הלבנת הון שמקורן בעבירות מס.

רישום שעות נוספות גלובליות - הנחיות משרד הכלכלה
עפ"י ההנחיה, תשלום שנ"ג אינו פוטר מרישום מדויק של שעות העבודה (החתמת כרטיס). אם מספר שעות העבודה הנוספות בפועל עלה בחודש מסוים על מספר השנ"ג ששולמו או על ערכן הכספי - על המעסיק לשלם תמורה בעד ההפרש.
ארכיון חדשות
ועדת שומה של ביטוח לאומי
נכתב בתאריך: 2016 | 09 | 06
בעקבות עתירה לבג"ץ, החליט המוסד על הקמת "וועדת שומה" בהרכב של 3 חברים מתוך מאגר ובראשות שופטת בדימוס. לוועדה סמכות של גוף שיפוטי, והחלטותיה הן סופיות. ניתן לערער על החלטותיה בבית דין לעבודה רק בשאלות משפטיות.
הצג


פטור לנכה לפי סעיף 9 (5) - מבחן הימים הנדרשים לפטור מרבי אינו מחייב בהכרח ימים רציפים - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 08 | 10

ביהמ”ש קבע, כי אין דרישה בחוק שתקופת הנכות הנדרשת של 365 ימים תהא רציפה. לפיכך המערער עומד בתנאי סעיף 9(5)(א)(1) לפקודה וזכאי להטבה הקבועה בסעיף זה. 

הצג


החבות במע"מ של שירותים שמעניק רופא לתייר - החלטת מיסוי
נכתב בתאריך: 2016 | 07 | 11

כאשר התייר משלם ישירות לרופא אך התמורה כלולה בשובר קבלה/חשבונית/ חשבונית מס שהוציא בית החולים לתייר , השירותים יחשבו כשירותים נוספים הניתנים לתייר אגב אשפוזו, ולפיכך יחויבו במע"מ בשיעור אפס.

הצג


התיישנות חוב בדמי ביטוח לאומי והחזרים
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 23
הביטוח הלאומי הגביל החל מיום 1.7.2016 את התקופה שבה רשאי המל”ל לדרוש לראשונה חוב בדמי ביטוח ל- 7 שנים. ההתיישנות לא תחול בהתקיים שני תנאים מצטברים  שבהתקיימם רשאי המלל לגבות חוב בדמי ביטוח לתקופה שעולה על שבע שנים.
הצג


ביטוח לאומי ישלם הפרשי קצבת זקנה לשנים קודמות עקב תחשיב מוטעה של פקיד המל"ל - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 21

בית הדין קובע כי חוק ההתיישנות, חל אומנם על כל התביעות המוגשות נגד המל"ל, אולם במקרה ספציפי זה ולאור נסיבות המקרה הייחודיות, יש להפעיל את החריג הקבוע בסעיף 8 לחוק ההתיישנות בדבר "התיישנות שלא מדעת".

הצג


תכנון מס - תוך שימוש בנוסחת השילוב החדשה
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 19

אדם פורש בגיל 50 לאחר 25 שנות עבודה ומקבל פיצויים, יכול למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס, מבלי לפגוע בפטור המקסימאלי על הקצבה העתידית. זאת מכיון שרק 32 השנים האחרונות נכללות בנוסחת הקיזוז / השילוב.

הצג


המוסד לביטוח לאומי הקים (סוף סוף) ועדת שומה
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 15
הועדה בהרכב של שלושה חברים מתוך מאגר, בראשות שופטת בדימוס. חוק הביטוח הלאומי מקנה זכות למבוטח ולמעסיק לערור בפני ועדת שומה על קביעה של דמי ביטוח תוך 30 יום מיום שנמסרה לו הודעה על הקביעה בדואר רשום.
הצג


מנהל מע"מ חייב להכיר במס תשומות שלא נתבע בדוחות השוטפים כאשר הוא עורך שומת עסקאות - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 07
מנהל מע"מ חייב לזכות עוסק במס תשומות שלא נתבע על ידו, כאשר הוא עורך שומת עסקאות לאותו עוסק ותוך כדי כך נודע לו על תשומות שלא נתבעו על ידי אותו עוסק, אך יש להגיש את החשבוניות שבגינן נדרש המס, כדי לוודא כי מס התשומות לא נדרש בעבר. 
הצג


החלטת מיסוי – תקבול בשל מכירת מניות בחברת הייטק
נכתב בתאריך: 2016 | 05 | 31
לאחרונה, ניתנה החלטת מיסוי בה נקבע כי התמורה שקיבלו בעלי מניות ממכירת מניותיהם בחברה פרטית תושבת ישראל, תסוּוג במלואה כהונית ולא כהכנסת עבודה, למרוֹת שחלק ניכר מהתמורה ישולם למוֹכרים בהדרגה בכפוף להמשך עבודתם בחברה.
הצג


תיקון לתקנות מס ערך מוסף (רישום) יצרני חשמל
נכתב בתאריך: 2016 | 05 | 19

בתיקון לתקנות מע"מ שנכנס לתוקף ביום 1.1.16 הוחרג מחייבי המס צרכן חשמל, שכל עסקאותיו הן מכר חשמל שהופק במערכת פוטו-וולטאית או טורבינת רוח, שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 18,000ש"ח.

הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית