עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה ארבעה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל ובכרמיאל.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
שינויים בחובת הדיווח החלה על תושבי חוץ משנת המס 2016

החל משנת 2016 נישומים אשר טוענים כי ניתקו את תושבותם הישראלית לצרכי מס, חייבים לעמוד במבחן "חזקת הימים" אשר ייבחן בשנת העזיבה ושוב בשנים הבאות ואם לא יעמדו בו יהיו חייבים בהגשת דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתם בדבר ניתוק התושבות.   

ביטול עסקה במקרקעין או "מכר חוזר"?

במקרים רבים של ביטולי עסקאות, רשויות מיסוי מקרקעין רואות בביטול "כמכר חוזר" שלא רק שלא מחזיר את המס ששולם אלא יוצר חיוב במיסים נוספים (מס רכישה).

פנסיית חובה לעצמאים - הבהרות
חובת ההפקדה חלה על כל עצמאי שגילו 21-60 שנה, למעט עצמאי שביום–1/1/17 – מלאו לו 55 שנה, ולמעט עצמאי שטרם חלפו  6 חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מע"מ. שיעור ההפקדה לפנסיית החובה הינו כמפורט במבזק זה.
מי חייב להגיש דוח למס הכנסה לשנת 2016

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") קובע כי החובה להגיש דוח שנתי על ההכנסות חלה על יחידים וחברות המפורטים במבזק זה.

כל האפשרויות למשוך כספים מקופת גמל - ללא מס

החל מינואר 2008 משיכת כספים מקופת גמל מכונה "משיכה שלא כדין", אשר חייבת במס בשיעור של 35% לפחות, אך יש מקרים רבים בהם ניתן למשוך כספים ללא מס. להלן מפורטת רשימת המקרים.   

פס"ד - השכרה למגורים כשהשוכר אינו הדייר עצמו

בית המשפט המחוזי קבע כי במקרה זה לא יחול הפטור לפי סעיף 31 (1) לחוק מע"מ - השכרה למגורים, עם זאת יחול סעיף 5 (ב) לחוק, המחייב במע"מ רק את ההפרש בין הכנסות שכ"ד שהתקבלו, לבין הוצאות שכ"ד ששולמו.

העתקת מגורים המקנה לעובד זכאות לפיצויים כאילו הוא פוטר

להלן במבזק זה המקרים בהם העתקת מגורים, מקנה לעובד זכאות לפיצויים, כאילו הוא פוטר.

הכנסות מחו"ל של תושב חוזר ימוסו על בסיס מזומן החלטת מיסוי חדשה של הרשות מעלה "כיוונים חדשים"

מכיוון שהנישום קיבל את ההפרשים בעת שהיה תושב ישראל, נקבע כי ההפרשים חייבים במס כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה, במועד קבלתם.

הארכת תוקף אישורים לתיאום מס

רשות המיסים פרסמה כי היא מאריכה את תוקף האישורים על תיאומי מס, בגין הכנסת עבודה או קצבה, שתוקפם פג בתום שנת המס 2016, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר 2017 ולא יאוחר מיום 13.03.2017.

הגדלה נוספת של ההפרשות לביטוח פנסיוני מ- 1/1/17

החל מ 1/1/17 הועלו ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור כלל העובדים במשק לפי צו הרחבה שהרחיב את ההוראות על כלל העובדים והמעבידים בישראל.

מענק מיוחד לחייבים במס ריבוי דירות שמחליטים למכור דירה

פורסמו תקנות "מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה התשע"ז–2017  הקובעות כי חייב במס ריבוי דירות, שמכר דירת מגורים בתקופה מ -1.1.2017 ועד- 1.10.2017, יהיה זכאי למענק בגובה מס השבח בו הוא חייב בגין המכירה האמורה, עד לסכום של 85,000 ₪.

האם החברה שלך היא "חברת ארנק" שתחוייב במס שולי?

החל משנת 2017, כל חברה הנותנת שירותי ניהול וייעוץ עלולה להיכלל בהגדרת "חברת ארנק" לפי חוק ההתייעלות הכלכלית החדש, ולהתחייב במס שולי של יחידים - עד 50% בשנת 2017.

מסלולי מענקים לחברת סטארט-אפ מרשות החדשנות (המדען הראשי)
מסלול תנופה - סיוע ליזמים מתחילים - יזמים תושבי ישראל בראשית דרכם המעוניינים לקדם רעיון טכנולוגי, לצורך בדיקת ההיתכנות. מסלול החממה הטכנולוגית, המתאים ליזמים המעוניינים להקים חברת הזנק, וכן מסלול לחברות מתחילות.
חיוב הפקדות מעסיק לפיצויים במס במועד ההפקדה

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, נקבע כי הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים של העובד, בגין שכר העולה על 32,000 ₪ לחודש או על שכר העובד בפועל, יחויבו במס במועד ההפקדה.

בחודשיים הראשונים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) - תשלום דמי ביטוח חל על המעביד - שרשאי לגבותו מהעובד

חוק ביטוח לאומי קובע כי בשני חודשי הלוח המלאים הראשונים בהם העובד שוהה בחל"ת, ישלם המעסיק את דמי הביטוח הלאומי החלים על העובד, למרות שהעובד אינו מקבל שכר. התשלום הוא לפי המינימום. 

שינוי צפוי בנוסח "סעיף 14" לחוק פיצויי פיטורים

הנוסח החדש המוצע קובע: "תשלום למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה יבוא במקום פיצויי פיטורים, אלא אם כן נקבע אחרת בחוזה עבודה בין העובד למעסיק או בהסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי החל עליהם". כלומר, שחרור הפיצויים הוא אוטומטי.

איחור בדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי בעד עובדים עלולה להביא לחיוב המעסיק בסכומי עתק

מעסיק שלא מדווח ומשלם את דמי הביטוח הלאומי בזמן, עלול למצוא את עצמו חייב לשלם בעצמו את כל הגמלאות המגיעות לעובד שנפגע בעבודה.

מיסוי חדש לבעלי 3 דירות ומעלה
מס ריבוי דירות מוטל על תא משפחתי שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב למעט שתי דירות לפי בחירתו. החוק קובע כי המס לא יעלה על 18,000 ש"ח לדירה לשנה.  נקבעו מקרים בהם יחול פטור או מס מופחת.
יישום חוות דעת שחייבת בדיווח בדוח לשנת 2016

ב- 26.12.2016 פרסמה רשות המיסים את רשימת העמדות שלה שיישום עמדה שונה מהן חייבת בדיווח בדוח לשנת המס 2016. להלן במבזק זה פירוט הרשימה.

דמי לידה
היום הקובע לעניין זכאותה של יולדת לדמי לידה הוא היום שבו הפסיקה לעבוד בהיותה בהריון שנסתיים בלידה. עובדת שהפסיקה את עבודתה כתוצאה מהתפטרות או מפיטורים בהיותה בהריון, היא תהיה זכאית לדמי לידה גם אם לא עבדה בסמוך ללידה. סכום דמי הלידה הינו לפי הכנסתה של האישה, ולא יותר מ- 1,460 ש"ח ליום.
תוכנות כופר - איך להימנע מליפול בזה
בכל כמה שניות מותקף משתמש על ידי תוכנת כופר, שמצפינה את הקבצים במחשב ודורשת תמורת הפענוח כסף. כיצד אפשר לא להידבק מתוכנות כופר ומה לעשות אם כבר נדבקתם? על כך במבזק זה.
משיכה מקופת גמל עקב נכות רפואית

אדם רשאי למשוך כספים מקרן פנסיה ו/או מקופת גמל, בפטור ממס לפני המועד הרגיל, אם הוא או קרובו (בן זוגו, הורה, סב, ילדים ובן זוג של כל אחד מהם), הם בעלי נכות קבועה מעל 75%.

קבלת אופציות למניות בגין שירותי ניהול תחוייב במס מלא - כהכנסה מעסק

בית המשפט קבע כי פרי חייב במס מלא ולא מס רווח הון. הסעיף שחל על המקרה הוא סעיף 3(ט) לפקודה הקובע כי ההקצאה לא נעשתה על בסיס יחסי עבודה בין ליפמן לפרי, אלא על פי מתווה אירוע המס הכלול בסעיף 3(ט) לפקודה.

התקבל ערעורו של תושב עכו שתבע הטבות מס למרות שפקיד השומה טען כי הוא גר כביכול ברחובות
ביהמ"ש קבע כי שאלת "מרכז חייו" של הנישום נבחנת במבחן של "מירב הזיקות" של הנישום למקום מגוריו. המערער עשה רושם אמין למרות שלא הביא עדים לתמיכה בגרסתו.
חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים ותשלום מקדמת רווח הון עד ליום 31 בינואר 2017
עם הגשת הדיווח האמור תשולם מקדמה בסכום העולה ממנה. יש להגיש את הדוח בגין מכירת ניירות ערך נסחרים במחצית השנייה של שנת המס 2016, ולשלם מקדמה כפי שעולה ממנו, עד ליום 31.1.2017
תשלום מס 10% על הכנסה מהשכרת דירות למגורים עד 31/1/17
עד 31.1.2017 יש לדווח ולשלם את המס בגין הכנסות מהשכרת דירות למגורים בשנת 2016 - במסלול של 10% מס. דיווח  ותשלום המס לאחר המועד, יחוייב בהפרשי הצמדה וריבית שנתית בשיעור 4%.  
מס החברות והמס ליחידים משנת 2017
מס החברות ירד משיעור של 25% ל-23% - בשתי פעימות: ב-1 לינואר 2017 שיעור המס ירד ל-24%. ב-1 לינואר 2018 שיעור המס ירד ל-23%. המס על יחידים בעלי הכנסות נמוכות ובינוניות יורד, ואילו המס על יחידים בעלי הכנסות גבוהות עולה.
יינתן מענק לחיָיב ב"מס ריבוי דירות" אשר מוכר דירה

במכירת דירת מגורים שתתבצע מיום 1/1/17 ועד ליום 11/10/17 יוענק למוכר שבבעלותו 3 דירות לפחות, מענק בסכום השווה למס השבח שיחול על מכירת דירת מגורים או בסך של 85,000 ₪ נמוך מבין השניים

החזר עודף מס תשומות בבנקים - חוזר מע"מ מיום 1 בינואר 2017

הנהלת רשות המיסים בישראל מודיעה כי החל מ- 1/1/2017, דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 18,580 ₪, ניתן יהיה להגיש בבנקים.

פנסיה חובה לעצמאים החל מיום 1 בינואר 2017
ארכיון חדשות
סיווג תקבול עקב פרישת רואה חשבון מהשותפות
נכתב בתאריך: 2017 | 02 | 14

בית המשפט פסק כי התשלומים השנתיים שמקבל השותף שפרש מהשותפות, מהווים תמורה בגין מכירת זכויות המערער בשותפות והם חייבים בידיו כרווח הון.

הצג


מי חייב להגיש דוח למס הכנסה לשנת 2016
נכתב בתאריך: 2017 | 02 | 12
סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע כי החובה להגיש דוח שנתי על ההכנסות חלה על יחידים וחברות המפורטים במאמר זה.
הצג


שינוי בשיטת מיסוי הקיבוצים המתחדשים
נכתב בתאריך: 2017 | 01 | 24
להלן עיקרי השינויים הנכללים בפרק מיסוי הקיבוצים בחוק ההתייעלות הכלכלית לגבי קיבוצים המוגדרים כ"קיבוץ מתחדש" - החל מ 1/1/2017. קיבוצים המוגדרים "קיבוץ שיתופי" ימשיכו בשיטת המיסוי הקודמת. סיווג הקיבוץ ייקבע בהתאם לסיווגו אצל רשם האגודות השיתופיות.
הצג


מדריך לחלוקת דיבידנד בשיעור מס מופחת של 25%
נכתב בתאריך: 2017 | 01 | 24

הוראת שעה בחוק ההתייעלות קובעת שמיום 1/1/17 יחול שיעור מס מופחת של  25 אחוז על דיבידנד שיחולק לבעל מניות מהותי ואשר מקורו ברווחים שצברה החברה עד ליום 31/12/16, בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במבזק זה.

הצג


ביטוח לאומי מוציא הודעות שגויות לחיוב רווחי חברות משפחתית
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 30

בעלי חברות משפחתיות מקבלים לאחרונה הודעה מהמוסד לביטוח לאומי, על חיוב בדמי בטוח על כלל הרווחים של החברה המשפחתית שבבעלותם, כולל רווחים פטורים מדמי ביטוח, כגון רווחים משוק ההון ומהשכרת דירות למגורים.

הצג


האם ניתן לנכות הוצאות ייעוץ בחישוב רווח הון
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 30
נתון זה לא נכלל בחישוב רווח ההון שעושה הבנק ולכן  יש לעשות בו שימוש בעת הגשת הדוח השנתי על ההכנסה.
הצג


הערכות ותכנוני מס לחקלאים לקראת תום שנת המס 2016
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 30

במאמר זה רוכזו שיקולי מס ותכנוני מס לחקלאים, אותם כדאי לקחת בחשבון לקראת תום שנת 2016 ותחילת שנת 2017. 

הצג


היערכות ותכנון מס לכל סוגי העסקים - המשך
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 27

במאמר זה ריכזנו שיקולי מס ותכנוני מס, אותם כדאי לקחת בחשבון לקראת תום שנת המס 2016 ותחילת שנת 2017. חלק מהסוגיות המופיעות במאמר זה הינן מורכבות וכדאי להתייעץ עם מומחה לפני יישומן.

הצג


היערכות ותכנון מס לחברות
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 27
היערכות ותכנון מס לחברות, לקראת תום שנת המס 2015, בנושאים הבאים: אופן ההתאגדות, היבטי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, הכנסות, הוצאות, ניכויים וזיכויים, מיסוי בינלאומי ועוד...
הצג


היערכות לקראת תום שנת המס 2016 חלק א'
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 24
במאמר זה ריכזנו שיקולי מס ותכנוני מס, אותם כדאי לקחת בחשבון לקראת תום שנת המס 2016 ותחילת שנת 2017. חלק מהסוגיות המופיעות במאמר זה הינן מורכבות וכדאי להתייעץ עם מומחה לפני יישומן.
הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית