עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה ארבעה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל ובכרמיאל.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
אשת בעל השליטה זכאית לדמי אבטלה

פסק הדין מחדד את החשיבות של מילוי טפסים לרשויות בקפידה רבה. חשוב מאוד מה כותבים בטפסי הרישום בבטוח לאומי. כמו כן חשוב להקפיד על תנאי עבודה של בת/בן משפחה כעובדים שכירים בדיוק כמו כל שאר העובדים.

שינויים בהטבות מס לישובים מסויימים
בתיקון לחוק הטבות במס שהתפרסם ברשומות ב- 6/7/17 הוגדלה תקרת ההכנסה לצורך מתן זיכוי ממס למי שהיה בשנת המס תושב ביישוב מוטב שהוא יישוב צמוד לגבול עימות בצפון למפרע מחודש 1/17
"ניתוק תושבות" (רילוקיישן) לצורך חיוב בדמי ביטוח לאומי
ישראלים היוצאים לשהייה ממושכת בחו"ל, צריכים להחליט - לפני יציאתם מישראל, האם הם רוצים להמשיך להיחשב כ-"תושב ישראל" לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי, או מעוניינים ב"ניתוק התושבות". המבחן העיקרי הוא מבחן "מרכז החיים" שבו יש לבחון  לאן מצביעות  מרבית הזיקות.
האם מי שעזב את ישראל בצעירותו וחי מאז בחו"ל עשוי לקבל קצבת (זקנה) אזרח וותיק
מי שצבר תקופת אכשרה בישראל ושוהה במדינת אמנה, תשולם לו הקצבה באותה מדינה על פי הכללים הקבועים בחוק, אף אם אינו תושב ישראל. צבירת תקופות ביטוח בשתי המדינות עשויה לזכות את המבוטח בקצבה מכל מדינה בנפרד.
החלפת דירות ללא מס
ביום 23.5.2017 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי בה נקבע כי ניתן במקרים מסויימים להחליף דירה שנרכשה מקבלן, כך שלא תיווצר "עסקת חליפין" ולא יחול חיוב במס שבח ובמס רכישה.
בית המשפט העליון הכריע בעניין החבות בהיטל על מסתננים
בית המשפט העליון קבע כי מעסיק עובדים אשר נכנסו לישראל שלא כדין, חייב בהיטל עובדים זרים אך רשאי לתת להם נקודות זיכוי ממס לפחות עד ליום 31.12.2014 בהתאם לתקנות נקודות זיכוי לתושב חוץ.
 
ההקלות המגיעות לבעלי דירות שנכנסים לפרוייקט לפי תוכנית מתאר ארצית תמ"א 38
תכנית המתאר הארצית, תמ"א 38, מתמרצת קבלנים/יזמים ובעלי דירות לבצע חיזוק של מבנים ישנים אשר אינם עומדים בתקנים כנגד רעידת אדמה. מעבר לחיזוק עצמו זוכים דיירי הבניין להגדלת הדירה ושיפורים נוספים המעלים את ערכן של הדירות שלהם, המפורטים במבזק זה.
ניתן לחלק דיבידנד מועדף (במס מוקטן) עד 30/9/17 גם לחברות שאין עודפים לסוף 2016 (בתנאי שהיו רווחים בשנתיים האחרונות
רשות המיסים נתנה הבהרה לפיה גם חברה שאין לה עודפים במאזן ל- 31/12/16, יכולה לחלק דיבידנד מועדף במס מוקטן, מתוך רווחים שהיו לחברה  בשנתיים האחרונות. מנהלי חברה שעניין זה רלבנטי עבורם, מתבקשים לפנות לשותפי המשרד בדחיפות.
סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר הארכת מועדים

ועדת הערר קבעה כי על אף אי הבהירות המשפטית בסוגיה, הרי שלאור פס”ד חכמי ניתן לקבוע  כי בהתקיים סיבה מספקת, יש לאפשר פתיחת שומה גם לאחר חלוף 4 שנים.

מיסוי מכירת זכויות "עיצוב" על ידי מעצבים
ביום 7/8/17 פורסם ברשומות חוק העיצובים, התשע"ז – 2017, אשר מחליף את ההסדר שהיה קבוע בפקודת הפטנטים והמדגמים. להלן במבזק זה עיקרי החוק החדש.
הקלות לעסקאות במקרקעין במסגרת שינוי מבנה
תיקון מס' 242 לפקודת מס הכנסה, שפורסם ביום 6.8.2017, מעניק הקלות חדשות במהלך של שינויי מבנה בחברות, כולל בשינויי מבנה בתחום הנדל"ן, ובכלל זה העברת מקרקעין מיחיד לחברה וכן מיזוגים ופיצולים של חברות, תוך מתן אפשרות להכניס שותפים לחברה וחיסכון במס רכישה.
גם מי שיוצא לרילוקיישן ארוך חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה
החל מ- 1.1.2016 יחיד שמתקיימות בו החזקות הקבועות במבחן הימים והוא טוען שלמרות זאת הוא אינו תושב ישראל אלא תושב חוץ, חייב להגיש דוח שנתי.
חלק גדול מהשכירים שיוצאים לרילוקיישן ארוך, נדרשים בשנת עזיבתם ובשנה שלאחר מכן, להגיש דוח שנתי.
מענקים להעסקת עובדים נוספים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, הודיעה על חמישה מסלולי השתתפות בעלות שכר של עובדים חדשים, בדרך של הקצאה תחרותית. ניתן להגיש בקשות עד ליום ה- 4 בספטמבר 2017. 
מענקים להגדלת הפריון במפעלי תעשייה במחוז הצפון
משרד הכלכלה יצא בהודעה על תוכנית למתן מענקים במטרה להעלות את הפריון בתעשייה. להלן במבזק זה עיקרי ההודעה.
רשימת הטפסים אותם ניתן לשלוח לרשם העמותות באופן מקוון
להלן במבזק זה, רשימת הטפסים אותם ניתן לשלוח לרשם העמותות באופן מקוון. מסמכים שיישלחו באופן מקוון - ייחשבו כאילו נחתמו בחתימה אלקטרונית.
ישראלים שפעלו במסחר אלקטרוני באינטרנט נחקרו על ידי רשות המיסים

כל בעלי הכנסות ממסחר אלקטרוני באינטרנט שלא דיווחו על הכנסותיהם, צריכים לשקול פנייה לרשות המיסים, בהליך גילוי מרצון על ההכנסות שלא דווחו, ובכך לשלם מס רק בגין הרווחים בפועל בניכוי ההוצאות שהיו להם, ולקבל חסינות מהליך פלילי.

תעודת מחלה

מצ"ב במבזק זה, קישור ובו פרסום של משרד הבריאות הקובע כללים להנפקת תעודת מחלה על ידי רופאי בתי החולים וקופות החולים.

החלטה דחופה הנדרשת בקשר לחברות בית
וועדת הכספים החלה לדון בשינוי החוק בקשר למשטר המס החל על חברות המסווגות כחברות בית. בין יתר השינויים המוצעים, בולטים כמה שינויים מהותיים המפורטים במבזק זה.
פטור מחובת הנפקת חשבונית עצמית בגין שירותים המתקבלים מ"עוסק פטור"

רשות המיסים פרסמה ביום 19.7.2017 החלטת מיסוי,  המעניקה פטור מחובת הנפקת חשבונית עצמית  בגין שירותים המתקבלים מ"עוסק פטור".

מגיע פטור על חלק מהפנסיה גם למי שקיבל פטור מכסימלי על מענק הפרישה (פיצויים)
כאשר עובד מקבל, בשל אותן שנות עבודה, גם פנסיה וגם פיצויי פיטורים, קובע החוק , הוראות למניעת מתן פטור ממס גם למענק הפרישה וגם לקצבה. ההפחתה הנ"ל של הפטור מכונה בשם " נוסחת השילוב".
אין שינוי בדמי הבראה במגזר הפרטי בשנת 2017
בהסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום 25 ביולי 2017, נקבע כי גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו, ימשיך לעמוד על 378 ₪ לכל יום הבראה למשרה מלאה. להלן מפורטים במבזק זה הזכאות לימי הבראה במגזר הפרטי.
חוזה הפסד
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מיוני 2012 כולל סעיפים שמטרתם למנוע קיומם של חוזים שמקימים לנותן השירות, וזאת באמצעות הטלת סנקציות על מזמיני השירות המתקשרים בחוזי הפסד עם קבלנים בתחומי ההסעדה, הניקיון, השמירה והאבטחה. להלן במבזק זה, מפורטת קביעת החוק.
מה זה מחשוב בענן?
מחשוב ענן (cloud Computing) הוא שם מסחרי לשירותי מחשוב הניתנים למשתמש באמצעות מחשב מרוחק, אליו מתחבר המשתמש דרך רשת האינטרנט או באמצעות קו תקשורת ייעודי.
איך למנוע מעילות בעסק

לא מפתיע לגלות כי מרבית העסקים פועלים לצמצום החשיפה שלהם למעילות רק לאחר שהתרחשה מעילה. להלן במבזק זה נסקור את הפעולות המקובלות למניעת מעילות.

תעודת זהות בנקאית
החל מה-28/2/16 החלו הבנקים למסור ללקוחותיהם דו"ח מרוכז על החשבונות שלהם בבנק, הכולל פירוט הנכסים, ההתחייבויות, הריביות הנגבות מהם, ההוצאות שהם מחוייבים בהן בגין עמלות ועוד. להלן במבזק זה המידע שניתן לקבל מתעודת הזהות הבנקאית שלך.
המחלקה הכלכלית

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד.

בג"ץ הכריע: בוטל חוק מס דירה שלישית
שופטי בג"ץ קבעו כי יש להחזיר את הדיון בחוק הנ"ל לוועדת הכספים של הכנסת. שר האוצר הודיע כי יפעל נמרצות לחדש את הליך החקיקה כדי לאשרר את החוק מחדש.
היערכות לחיוב מס על רווחים כלואים באופן של חלוקת דיבידנד בכפיה
ההוראות החדשות בעניין זה קובעות, כי כפיית חלוקת הדיבידנדים תעשה כאשר נצברו בחברה רווחים בסכום של לפחות חמישה מיליון ₪. חברות שהעניין רלבנטי בעבורן, ראוי שישקלו את הפעולות הבאות, המפורטות במבזק זה.
פרשנות מס מקלה - פס"ד ידין סגל
בפסק הדין הנ"ל נקבעו כמה החלטות שיפוטיות הנוקטות בפרשנות מקלה המטיבה עם ציבור הנישומים. בין היתר בנושאים הבאים: עסקה מלאכותית, הפסדים מעסקה הונית, רכישת חברה בהפסדים ועוד.
איך מתקנים טעות שהתגלתה בתשלומים לעובד?
כאשר המעסיק טעה לגבי תשלום או זכות המגיעים לעובד, והטעות היא לרעת העובד - יש לתקנה מיד, רטרואקטיבית - עד תקופת ההתיישנות. אי תיקון מיידי עלול להביא לתביעה בגין הלנת שכר.
ארכיון חדשות
רכב מאגר ורכב תפעולי
נכתב בתאריך: 2017 | 09 | 11

כדי שרכב יוכר כ"רכב תפעולי" על פי התקנות, נדרש המעביד להוכיח כי הוא ייחד אותו מראש להיות רכב תפעולי, וכי קבע נוהלי עבודה מסודרים וחד משמעיים ביחס לשימוש ברכב זה, לרבות איסור לשימוש מעבר לשעות העבודה.

הצג


הנדון: חישוב "חלופת מס" ברווחים ראויים לחלוקה-פס"ד ז'ורבין
נכתב בתאריך: 2017 | 09 | 11

בית המשפט קבע כי רווחים חשבונאים (‏אקוויטי), שחויבו במס חברות וטרם חולקו לחברה המחזיקה, כאשר לא צפוי כל חיוב נוסף במס בגינם, יכללו בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה בחברה המחזיקה על פי "חלופת המס".

הצג


אין להסכים לשלם דמי בטוח על הכנסות חברה משפחתית
נכתב בתאריך: 2017 | 09 | 04
סגנית היועץ המשפטי של המל"ל הודיעה כי לא יחוייבו בדמי ביטוח לאומי הכנסות חברה משפחתית אשר הועברו ליחיד, שאם היו מתקבלים אצל היחיד, היו פטורים מתשלום דמי ביטוח.
הצג


מתי יתקבל הסכם ל"אי תחרות" - פס"ד
נכתב בתאריך: 2017 | 08 | 21
בפסק הדין נקבע כי ההסכם בין יחיד לחברה שבבעלותו, לפיו הינו מתחייב לא להתחרות בחברה, אינו עסקה בעלת טעם מסחרי אמיתי ומכירת זכות הונית אמיתית שיש ליחיד, אלא המדובר במשיכת דיבידנד.
הצג


שינויים מפליגים בתחום שינויי המבנה
נכתב בתאריך: 2017 | 08 | 20
תיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 242), שפורסם ביום 6/8/2017, כולל רפורמה מהותית בכל הקשור לשינויי מבנה. להלן במאמר זה סקירה של ההוראות החשובות בתיקון.
הצג


חישוב הכנסה רעיונית לעובד (זקיפת שווי) עקב הפרשות המעסיק לקופת גמל
נכתב בתאריך: 2017 | 08 | 06

מצורפת טבלא בדבר חישוב הכנסה רעיונית לעובד (זקיפת שווי) עקב הפרשות המעסיק לקופת גמל.

הצג


כדאי להיערך לשינויים בהחזקת דירות המגורים מיום 1/1/18
נכתב בתאריך: 2017 | 07 | 17
השינוי בחקיקה מיום 1.1.14 קבע כי אין יותר פטור של אחת ל-4 שנים, אך נשאר הפטור במכר דירה יחידה. התיקון בחוק יצר “תקופת מעבר”. שנת 2018 נמצאת מחוץ לתקופת המעבר והחל ממנה ניתן למכור כמה דירות תוך שימוש בשיטת ה”פטור הליניארי."
הצג


הפסדים שוטפים מהשכרת בניין יקוזזו בשנה השוטפת מהכנסות
נכתב בתאריך: 2017 | 06 | 21
בית המשפט פסק כי יש לנכות את כל ההוצאות מכל הבניינים המושכרים באותה השנה מכל ההכנסות מאותם בניינים. הפסד מועבר, יקוזז בשנים הבאות מההכנסות מאותו בניין ממנו נבע ההפסד, כאמור בסעיף 28(ח) לפקודה.
הצג


אושר חישוב נפרד לשנים שלפני 2014 - פס"ד
נכתב בתאריך: 2017 | 06 | 18

נפסק כי למרות שהוכח שהתקיים קשר בין העסקים של שני בני הזוג, הרי שמדובר במרכיבים לא מהותיים, ואילו במרכיבים המהותיים כן התקיימה הפרדה ולכן אושר חישוב נפרד. 

הצג


חוק ה”אנג’לים” -תיקונים בהוראת שעה - חוזר מ"ה
נכתב בתאריך: 2017 | 06 | 05
ב-27/4/17 פורסם חוזר חדש  - המפרט את תנאי הוראת השעה שתוקפה מיום 1/1/16   שבה הוצג מסלול הטבות חדש למשקיעים ב”חברה מתחילה", בנוסף למסלול ההשקעה ב "חברת מטרה".
הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית