עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה חמישה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל, בכרמיאל ובנצרת עילית.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
חלוקת התמורה מפדיון מניות תנובה
בית המשפט העליון קבע כי לאחר שחלף זמן רב ממועד האסיפה הכללית של חברי האגודה, בה נתקבלה החלטה על חלוקה שוויונית של כספי הפדיון של מניות תנובה בין חברי האגודה, לא ניתן עוד לערער על ההחלטה. מודגש, כי ההחלטה נכונה לנסיבות המקרה הנדון בלבד!
שינויים בחוק מיסוי מקרקעין - תיקון 85

בתיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין, תוקנו הוראות מס רכישה על דירות חלופיות ודירות ירושה, החל מ- 1/5/16, כמפורט במבזק זה.

תאונה במשחק כדורגל הוכרה כתאונה המזכה בדמי תאונה מביטוח לאומי
לדעת בית הדין, "גורם חיצוני" לא חייב להיות “נראה לעין”, ולא חייב להיות  מגע ישיר בין הגורם החיצוני לבין גוף האדם שנפגע. לכן, מתקיימים התנאים הנדרשים כדי לראות באירוע כ“תאונה” כמשמעותה בחוק.
חופשת לידה לאב

עפ"י תיקון לחוק עבודת נשים עובד רשאי להיעדר מהעבודה  עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – הינם על חשבון החופשה השנתית שלו. שני ימי ההיעדרות הנותרים   על חשבון ימי המחלה שלרשותו, בתשלום של 50% משכרו הרגיל. 

קרן השתלמות לעובדים בחקלאות

צווי ההרחבה בחקלאות מחייבים את המעביד להפריש לקרן השתלמות אישית, אך רק לעובדים המוגדרים "חודשיים- מינהלים", כלומר עובדים משנת עבודתם ה- 15 ואילך, או עובדים בתפקידי ניהול, או בתפקידים טכניים שנכללו בהגדרת "חודשי מינהלי".

התקנת מתקן לייצור חשמל על גג הבית

ההסדר מאפשר גם לאזרח הרגיל להקים מתקן ייצור קטן על הגג שלו, ולקזז את כמות החשמל שהוא מייצר, מכמות החשמל שהוא צורך ובכך, לחסוך בעלויות האנרגיה

איזה הוצאות ניתן לנכות בחישוב רווח הון ממכירת ניירות ערך
קיימת דעת מומחים שהוצאות ייעוץ ברכישת ניירות הערך מוכרות לניכוי מהרווחים ממכירת ניירות הערך אם בשל כך שהן נכללות במחיר המקורי של נייר הערך שנמכר, או אם הן בגדר "דמי ניהול".
הוצאות במסגרת "תחביב" לא מוכרות

בית המשפט קבע כי לא הוכח שעיסוקו של אדם במרוצי האופנועים היה בהיקף מספיק להגדרת "עסק או משלח יד" והפעילות הספורטיבית שלו הינה בעצם תחביב, ולכן אין מקום להתרת ההוצאות הכרוכות בפעילות זו.

שיפוי שמשלמת חברת ביטוח לאדם פרטי יהיה לפי הנזק כולל מע"מ

נפסק כי תשלום שמשלמת חברת הביטוח לחוכר, על פי חוזה הביטוח אינו פיצוי נזיקי, לכן על חברת הביטוח לשלם לחוכר, בהיותו אדם פרטי שאינו מקבל החזרי מע"מ, את מלוא כספי הביטוח ללא הפחתהשל סכום המע”מ.

רשות המיסים קיבלה רשימה של כ- 8000 ישרלאים בעלי חשבונות בבנק HSBC בשוויץ
מהניסיון שצברנו, עולה שגם מי ששמו נכלל ברשימה ולפיכך - על פי כללי ההסדר - אינו זכאי לחסינות פלילית, יכול לפנות בהליך לגילוי מרצון - כולל במסלול האנונימי, ולסיים את ההסדר בתנאים דומים, מבלי שינקטו נגדו כל סנקציות
דמי הבראה
מחיר "יום הבראה" במגזר הפרטי הינו 378 ₪ נשאר ללא שינוי  גם לתקופה יולי 2016- יוני 2017.
המחלקה הכלכלית

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד.

משיכות מקופת גמל אינה "הכנסה" לעניין "מבחן ההכנסות" מגמלת שאירים
בית המשפט קובע כי העברות הכספים מקופת הגמל לחשבונו של המבוטח אינן “קצבה” מאחר והמבוטח קבע בעצמו מה יהיה סכום המשיכה שיועבר. לכן המבוטח עומד במבחן ההכנסות והביטוח הלאומי חייב לשלם לו קצבת שאירים.
רשות המיסים "מתלבשת" על בעלי דירות להשכרה
מביקורת שנערכה לאחרונה אצל משכירי דירות, עלה כי כ- 33% מהמשכרים לא דיווחו על הכנסותיהם מההשכרה ולא שילמו מיסים.
העסקת מסתננים חייבת בהיטל עובדים זרים

בית המשפט קבע כי החוק המטיל את ההיטל מתקיים לא רק ביחס לעובדים זרים המוזמנים לישראל מראש ע"י מעסיקים, ואשר מקבלים אשרת עבודה, אלא גם לגבי מסתננים המגיעים לישראל כדי לעבוד בה, כל עוד לא הוכרו כפליטים.

מסירת "מכתב פיטורים" פיקטיבי לעובד לצורכי תביעת דמי אבטלה, תגרום למעביד לשלם לעובד פיצויים בפועל
בית הדין קבע כי לזכות העובד עומד הכלל של מסמך בכתב כנגד עדות בע"פ, ולכן חייב המעביד לשלם פיצויי פיטורים מלאים לעובד וכן תמורת הודעה מוקדמת.
חובה להגדיל את הסכומים המופקדים לקרן פנסיה של העובדים מיולי 2016
בפברואר 2016 נקבע כי פנסיית החובה בישראל תגדל עוד ותעמוד, לכל הפחות (עובד + מעביד) על 18.5% משכר העובד. הגדלת שיעורי ההפקדות תתבצע בשתי פעימות: יולי 2016 וינואר 2017.
היבטי מס בקבלת נכסים בירושה

חלוקה של הנכסים ליורשים על פי הסכם ביניהם, גם אם היא שונה מחלקם לפי צו הירושה, מאפשרת קבלת פטור ממס, בתנאי שלא שולמו ליורשים כספים מחוץ לנכסי העיזבון

הליך הגילוי מרצון במסלול האנונימי הוארך עד 31/12/2016
רשות המיסים הודיעה כי הוארך נוהל "גילוי מרצון" במסלול האנונימי עד ליום 31/12/16. בהליך זה ניתן לדווח על הכנסות ונכסים אשר לא דווחו עד כה לרשות המיסים בישראל, לרבות חשבונות בנקים בחו"ל, חברות בחו"ל, נכסי נדל"ן בחו"ל ובישראל וכו'.
חובת דיווח על רווח ממכירת ניירות ערך נסחרים שלא נוכה ממנו מס במקור ותשלום מקדמה עד 31 ביולי 2016
על פי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה, חלה חובת דיווח ותשלום מקדמה פעמיים בשנה, בשל רווח ממכירת נייר ערך בבורסה כאשר לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון. את הדוח ביחס לרווחים במחצית הראשונה של שנת המס 2016- יש להגיש עד ליום 31.07.2016.
התיישנות בגביית חובות ע"י המוסד לביטוח לאומי
בתיקון לחוק הביטוח הלאומי, נקבע כי עד שבע שנים לאחור יוכל המוסד לבטוח לאומי לדרוש חוב. המועד הקובע לתחילת מניין 7 השנים הוא מועד קיום חובת רישום/דיווח או מועד קבלת מידע מרשות המסים, המוקדם מבניהם.
מועצת מקרקעי ישראל מפרסמת רשימת השימושים המותרים להשכרה בחלקת המגורים של נחלה במושב

ביום 8.5.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לאפשר לבעל נחלה לעשות בנחלתו שימוש למטרת תעסוקה לא חקלאית בהתקיים מספר תנאים הרשומים בהחלטה ומפורטים במבזק זה.

האם חברת אחזקות רשאית לקזז מס תשומות

בית המשפט קבע כי "חברת אחזקות" המעורבת בעסקי תאגידים מוחזקים על מנת "להשביח" את ערכם אינה מעורבת בניהול או ייעוץ, לפיכך לגבי חלק מההוצאות ניתן להתיר בניכוי רבע מסכום המס בלבד, ולגבי חלק מההוצאות, אין לנכות מס כלל.

דיווח חצי שנתי בטופס 126 של הביטוח הלאומי
בעקבות תיקון לחוק הביטוח הלאומי, משנת 2016 חלה חובה על המעסיקים להעביר למוסד לביטוח לאומי-מידי חצי שנה דוח, שבו מפורטים נתונים על כל העובדים שהועסקו באותו חציון, לרבות משכורתם. את הדוח עבור החודשים 1-6/2016, יש להעביר עד ה- 18/7/16.
עובד שגרם נזק למעסיק ישלם למעסיק פיצוי של 430,000 ש"ח
ביה"ד האזורי פסק שעל העובד שעיכב משלוח גדול של פרי, וגרם בכך נזק גדול למעסיק, ישלם למעסיק פיצוי בסך 430,000 ₪. מאידך, נפסקו לו פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת  (שקוזזו מול החוב שלו לפי פסק הדין).
העסקת נוער
להלן במבזק זה ריכוז עיקרי התנאים להעסקת נוער: גיל העסקה מותר, בדיקות רפואיות, הצגת תעודת זהות, מסירת הודעה על תנאי העבודה, שעות עבודה מותרות, הפסקות, איסור עבודה במנוחה שבועית, איסור עבודה בלילה ועוד...
חובת זיהוי הלקוח
תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 שנכנס לתוקף מ11/15, מטיל על רו"ח ועו"ד המבצעים עבור לקוחותיהם שירות עסקי  חובות בקשר  לזיהוי הלקוח, במטרה למנוע ביצוען של פעולות עסקיות המשמשות להלבנת הון או מימון טרור.
פס"ד - רווח ממשחק פוקר הוא הכנסה ממשלח יד החייבת במס בישראל

בית המשפט קבע כי פעילות במשחקי הפוקר עולה לכדי "משלח יד" וזאת בין היתר לאור המיומנות, הזמן והכסף שהשקיע במשחק, ולכן המיסוי יהיה מלא.

הפטור ממס לנכה יחול רק על שכר ראוי להיקף עבודתו - פס"ד
בית המשפט קבע כי כאשר חלה עלייה בשכר של עובד נכה הזכאי לפטור ממס על הכנסותיו מיגיעה אישית לפי סעיף 9(5) לפקודה, על הנישום להראות שהעליה בשכר קשורה באופן ישיר לעליה בהיקף עבודתו. 

 

פגיעה בעת הליכה למס הכנסה לצורך תיאום מס הוכרה כפגיעה בעבודה - פס"ד
ביה”ד קבע כי התאונה ארעה בזמן שביצעה את המטלה שדרש ממנה המעסיק, ולכן אין זה משנה אם מדובר בסטייה מהותית מהדרך הביתה.
ארכיון חדשות
פטור לנכה לפי סעיף 9 (5) - מבחן הימים הנדרשים לפטור מרבי אינו מחייב בהכרח ימים רציפים - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 08 | 10

ביהמ”ש קבע, כי אין דרישה בחוק שתקופת הנכות הנדרשת של 365 ימים תהא רציפה. לפיכך המערער עומד בתנאי סעיף 9(5)(א)(1) לפקודה וזכאי להטבה הקבועה בסעיף זה. 

הצג


החבות במע"מ של שירותים שמעניק רופא לתייר - החלטת מיסוי
נכתב בתאריך: 2016 | 07 | 11

כאשר התייר משלם ישירות לרופא אך התמורה כלולה בשובר קבלה/חשבונית/ חשבונית מס שהוציא בית החולים לתייר , השירותים יחשבו כשירותים נוספים הניתנים לתייר אגב אשפוזו, ולפיכך יחויבו במע"מ בשיעור אפס.

הצג


התיישנות חוב בדמי ביטוח לאומי והחזרים
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 23
הביטוח הלאומי הגביל החל מיום 1.7.2016 את התקופה שבה רשאי המל”ל לדרוש לראשונה חוב בדמי ביטוח ל- 7 שנים. ההתיישנות לא תחול בהתקיים שני תנאים מצטברים  שבהתקיימם רשאי המלל לגבות חוב בדמי ביטוח לתקופה שעולה על שבע שנים.
הצג


ביטוח לאומי ישלם הפרשי קצבת זקנה לשנים קודמות עקב תחשיב מוטעה של פקיד המל"ל - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 21

בית הדין קובע כי חוק ההתיישנות, חל אומנם על כל התביעות המוגשות נגד המל"ל, אולם במקרה ספציפי זה ולאור נסיבות המקרה הייחודיות, יש להפעיל את החריג הקבוע בסעיף 8 לחוק ההתיישנות בדבר "התיישנות שלא מדעת".

הצג


תכנון מס - תוך שימוש בנוסחת השילוב החדשה
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 19

אדם פורש בגיל 50 לאחר 25 שנות עבודה ומקבל פיצויים, יכול למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס, מבלי לפגוע בפטור המקסימאלי על הקצבה העתידית. זאת מכיון שרק 32 השנים האחרונות נכללות בנוסחת הקיזוז / השילוב.

הצג


המוסד לביטוח לאומי הקים (סוף סוף) ועדת שומה
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 15
הועדה בהרכב של שלושה חברים מתוך מאגר, בראשות שופטת בדימוס. חוק הביטוח הלאומי מקנה זכות למבוטח ולמעסיק לערור בפני ועדת שומה על קביעה של דמי ביטוח תוך 30 יום מיום שנמסרה לו הודעה על הקביעה בדואר רשום.
הצג


מנהל מע"מ חייב להכיר במס תשומות שלא נתבע בדוחות השוטפים כאשר הוא עורך שומת עסקאות - פס"ד
נכתב בתאריך: 2016 | 06 | 07
מנהל מע"מ חייב לזכות עוסק במס תשומות שלא נתבע על ידו, כאשר הוא עורך שומת עסקאות לאותו עוסק ותוך כדי כך נודע לו על תשומות שלא נתבעו על ידי אותו עוסק, אך יש להגיש את החשבוניות שבגינן נדרש המס, כדי לוודא כי מס התשומות לא נדרש בעבר. 
הצג


החלטת מיסוי – תקבול בשל מכירת מניות בחברת הייטק
נכתב בתאריך: 2016 | 05 | 31
לאחרונה, ניתנה החלטת מיסוי בה נקבע כי התמורה שקיבלו בעלי מניות ממכירת מניותיהם בחברה פרטית תושבת ישראל, תסוּוג במלואה כהונית ולא כהכנסת עבודה, למרוֹת שחלק ניכר מהתמורה ישולם למוֹכרים בהדרגה בכפוף להמשך עבודתם בחברה.
הצג


תיקון לתקנות מס ערך מוסף (רישום) יצרני חשמל
נכתב בתאריך: 2016 | 05 | 19

בתיקון לתקנות מע"מ שנכנס לתוקף ביום 1.1.16 הוחרג מחייבי המס צרכן חשמל, שכל עסקאותיו הן מכר חשמל שהופק במערכת פוטו-וולטאית או טורבינת רוח, שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 18,000ש"ח.

הצג


פס"ד מפתיע – רישום כעוסק אינו מעיד בהכרח על קיום עסק
נכתב בתאריך: 2016 | 05 | 17

אין בעצם הרישום כעוסק כדי להביא בהכרח למסקנה כי מתנהל עסק בידי האזרח, כאשר הטענה להעדר עסק מועלית על ידי האזרח עצמו אשר ביקש את הרישום. הרישום כשלעצמו איננו מקים חזקה ראייתית וברורה לכך שהפעילות מגיעה לכדי עסק.

הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית