עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה ארבעה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל ובכרמיאל.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
רפורמה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי
הכנסת אישרה רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, המשנה באופן מהותי את כללי ניכוי המס במקור.
להלן במבזק זה עיקרי הרפורמה.
מהו "גורם מתפעל" ומדוע מעסיקים צריכים את שירותיו
"גורם מתפעל’ - "מי שמפקיד בעבור מעסיק כספים במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח או מעביר מידע אגב הפקדת כספים כאמור, ומבצע בקרה ופעולות נוספות הכרוכות במתן שירות כאמור."
האם יש לחייב במס את העובדים בגין השתתפות בימי גיבוש שעורך המעסיק
במקרים בהם טובת המעסיק גוברת על טובת העובד, אין לזקוף שווי לעובד המשתתף בפעילות. בהתאם להנחיה שפורסמה לאחרונה ע"י רשות המיסים, אירוע יחשב כאירוע שבו טובת המעביד גוברת על זו של העובד, אם מתקיימים במצטבר כל התנאים המפורטים במבזק זה.
פונדקאות מהיבט רשויות המס

להורים המקבלים את החינוך מגיעות נקודות זיכוי בגין ילד מאם פונדקאית כבשל כל ילד ביולוגי אחר וכן תקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק לידה, מענק אשפוז ודמי לידה - בכפוף לעמידה בתנאים הרגילים.

מבחני הכנסה לקבלת קצבת נכות

מקבל קצבת נכות יכול לעבוד ולקבל את קצבת הנכות, בתנאי שהוא עומד במבחן הכנסות כמפורט במבזק זה.

בית המשפט חייב את הבנק לקבל כספים ממכירת ביטקויין
בית המשפט הבהיר כי הכסף אינו תוצר של הלבנת הון, והמליץ לבנק להיענות לבקשת הלקוח להפקיד בחשבונו 195 אלף דולר ממכירת 20 ביטקוין. 
התקדים יחייב את הבנקים לבחון מחדש את מדיניותם בנוגע למטבעות וירטואליים.
בעל שליטה אינו זכאי לדמי אבטלה
לדעת ביה"ד, הוראות החוק ברורות: בעל שליטה בחברה קטנה, נחשב כעובד עצמאי, ואין לו זכאות לדמי אבטלה. אין חשיבות לשאלה אם בעל מניות משמש גם כעובד שכיר בחברה, הוא אינו זכאי לדמי אבטלה ללא קשר למעמדו בחברה.
המוסד לביטוח לאומי שולח דרישות תשלום לישראלים שעשו הגירה / רילוקיישן
תושב ישראל אשר גר בחו”ל ומפיק שם הכנסות, חייב לשלם בישראל ביטוח לאומי ומס בריאות - לפי הכנסותיו בחו"ל!
כדי להשתחרר מחובה זו, יש לבצע ניתוק תושבות.
חובה להחתים את העובד על קבלת מסמכים

בשני פסקי דין, קבעו בתי הדין לעבודה, כי כדי להוכיח שהעובד קבל "הודעה לעובד על תנאי העבודה" או פרוטוקול שימוע לפני פיטורין, יש להציג חתימה שלו לקבלת המסמך, למרות שאין חובה לכך בחוק.    

נוהל הדיווח לגבי הפסקת הפקדות לקופת גמל
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קובעת אילו פרטים על המעסיק למסור לחברה המנהלת (לקופת הגמל) בעת הפסקת הפקדות מכל סיבה שהיא - הפסקת עבודה, קשיים כספיים של המעסיק וכו׳.
 להלן במבזק זה פירוט הפרטים האמורים.
פריסת תשלומי חכירה למשך שנים אינה מייצרת הכנסת ריבית בעד אשראי
ביהמ"ש העליון קבע כי העובדה שהתמורה משולמת בתשלומים, אינה מעידה בהכרח על עסקת אשראי נפרדת, ועצם היוון התשלומים לצורך קביעת השווי לצרכי מס שבח, אין בו כדי להעיד כי התשלומים בפועל מגלמים בתוכם הכנסת ריבית. לכן ההפרש בין התמורה המהוונת לדמי השכירות בפועל - אינם חייבים במס.
עלה השכר המינימלי בענף הבניין

שכר המינימום עלה החל מ- 1/1/18 מכח צו ההרחבה בבניין, כמפורט במבזק זה.

בעל מניות מהותי בחברה שמשך כספים מהחברה חייב לתת דוח מיוחד כנספח לדוח השנתי

רשות המיסים פרסמה את טופס 1350 המהווה נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017, אותו חייב למלא בעל מניות מהותי בחברה שסכום המשיכות המצטבר שלו עלה ביום כלשהו בשנת המס 2017 וביום כלשהו בשנת המס 2016 על 100,000 ₪.

פטור ממס על מכירת ביטקוין ברווח

רשות המיסים מבקשת לראות בביטקוין "נכס" שבעת מכירתו ברווח יש לשלם מס רווח הון, בעוד שהמומחים רוצים לראות בו "מטבע" שהרווחים בגינו הינם הפרשי שער הפטורים ממס אצל יחידים.

הפרשה לפיצויים לעובד חדש שיש לו קופת פנסיה מהמעביד הקודם

כשמקבלים עובד חדש שיש לו קופת פנסיה מהמעביד הקודם, המעסיק החדש חייב להמשיך ולהפריש אחוז זהה, כמפורט במבזק זה.

עדכון שכר המינימום בעקבות קיצור שבוע העבודה

לאחרונה ניתנה הברה בנושא עדכון השכר, והוחלט כי סכום שכר המינימום השעתי יגדל בעקבות קיצור שבוע העבודה, כמפורט במבזק זה.

הזדמנויות בפרוייקטים סולאריים בהסדרות חדשות של רשות החשמל מרץ 2018

ההסדרות שאושרו, הינן בתעריפים גבוהים יותר מבעבר ולפיכך יוצרות הזדמנויות השקעה לבעלי שטחים מתאימים, כולל הקמת מערכות נוספות על גגות שכבר תפוסים חלקית עם מערכות סולאריות.

נדרשות ראיות ממשיות כדי להוכיח ניתוק תושבות לעניין ביטוח לאומי

הרוצה להגר מישראל ברילוקישיין מלא ולהפסיק להיות תושב ישראל, חייב לנקוט בפעולות ממשיות חד משמעיות כדי להוכיח את העברת מרכז החיים לחו"ל, לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה, לרבות הודעה לביטוח לאומי מראש על העתקת מרכז החיים לחו"ל.  

פטור ממס הכנסה בגין נכות

כדי לקבל אישור מפקיד השומה על פטור זה, יש להגיש למשרד השומה את טופס 169א - "בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים", בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת עיוור.

הליך "גילוי מרצון" - הזדמנות נוספת ואחרונה
רשות המסים הודיעה על המשך לנוהל "גילוי מרצון", אשר מטרתו לעודד עוסקים, בעלי תפקידים בתאגידים ואנשים פרטיים, לדווח על הכנסות עליהן טרם דווחו, בתמורה להתחייבות רשות המיסים שלא ינקטו הליכים פליליים כנגד הפונים להליך גילוי מרצון.
מעסיק שלא ביטח את העובד בקרן פנסיה - שילם פיצויים 500 אלפי ש"ח
מדובר בעובד שעבד אצל המעסיק פחות משנתיים והמעסיק השתהה בבצוע ההסדר הפנסיוני לעובד הזה, ובהעברת התשלום לקופה.  העובד נפטר ממחלה, לפני הסדרת הביטוח. בית הדין קבע כי על המעסיק לשלם לשאירי העובד פיצוי בסך כחצי מיליון ₪ (!).
קיצור שבוע העבודה - עדכון
הוראות הצו החדש - עדיין אינן ברורות בקשר לשאלת השכר לשעה, לאור קיצור שבוע העבודה ל- 42 שעות, ולהוריד שעת עבודה ביום אחד בשבוע. לא ברור האם שכר המינימום עולה, האם השכר לשעה עולה, והאם הצו חל על מי שעובד במשרה חלקית. 
אושרה שיטת ה"שווי הנכסי הנקי" להערכת שווי בהליך איזון משאבים אגב גירושין

לאחרונה אישר בית המשפט המחוזי את קביעתו של בית המשפט לענייני משפחה אשר קיבל הערכת שווי אשר בוצעה במסגרת איזון משאבים בין בני זוג מתגרשים, בה נעשה שימוש בשיטת "השווי הנכסי הנקי" ולא בשיטה המקובלת "DCF" .

הגבלת השימוש במזומנים ושיקים משנת 2019
לאחרונה, התקבל בכנסת החוק לצמצום השימוש במזומן הקובע הגבלות על תשלום במזומן, על שימוש בשיקים וחובת דיווח על רוכש זכות במקרקעין. ההגבלות והסנקציות על שימוש במזומנים יחולו גם על המשלם וגם על המקבל, החוק יחול מיום 1.1.2019. להלן במבזק זה עיקרי החוק.
תזכורת בדבר חובת הפקדה לפנסיה - עצמאים

עצמאי בין הגילים 21 - 55, חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני תשלומים  בשיעור של 4.45%  מהכנסתו שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ובשיעור של 12.55% על חלק ההכנסה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד למקסימום של 9,673 ₪ לשנה.

אין להטיל ארנונה על שטחים משותפים
על כל משלם ארנונה, בתל אביב, לבדוק אם יש בשטח עליו הוא משלם ארנונה, שטח משותף ולבדוק את טיבו. בעלי/שוכרי נכסים שלא בתחום תל אביב צריכים לבדוק את נושא השטחים המשותפים לפי צו הארנונה באותו יישוב.
מיסוי מטבעות דיגיטלייים - עמדת רשות המיסים בחוזר 5/2018
רשות המיסים פרסמה כמה התייחסויות בקשר לתחום המטבעות הדיגיטליים שהפך לאחרונה לשוק "חם" הכולל כמות אדירה של "מטבעות וירטואליים" הנסחרות בפלטפטרמות מסחר שונות. להלן בחוזר זה עיקרי העמדות.
רפורמה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים בחו"ל

להלן במבזק זה עיקרי התיקון לכללים של מיסוי הכנסת ישראלי הנשלח לעבוד בחו"ל לתקופות ארוכות ע"י מעסיק ישראלי. הכללים החדשים יחולו החל מיום 1/1/18.

רכיבי השכר שחייבים במס שכר בידי מלכ"ר
בית המשפט המחוזי פסק לאחרונה כי גם רכיבי השכר הבאים חייבים במס שכר בידי מלכ"ר: תשלומים לעובדי הוראה ורווחה בהשתתפות הממשלה, החזר הוצאות רכב, החזר דמי חבר לאגודות מקצועיות, הפרשות סוציאליות מעבר לתקרה המותרת, תשלומי אש"ל.
תקבול בשל התחייבות לאי תחרות "צרה" אינו תקבול הוני

בית המשפט קבע בעניין גנינה כי יש לסווג את מלוא תשלומי אי-התחרות  כתקבול פירותי. מפסק הדין ניתן ללמוד כי ככל שההתחייבות לאי תחרות תהא רחבה וגורפת, יש סיכוי שהתקבול בגינה ייחשב כתקבול הוני, החייב במס רווח הון בלבד

ארכיון חדשות
פטור ממס הכנסה בגין נכות
נכתב בתאריך: 2018 | 04 | 28
הפטור חל על נכות רפואית ולא על נכות תפקודית וניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 ימים. כדי לקבל אישור מפקיד השומה על פטור זה, יש להגיש למשרד השומה טופס 169א - "בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים", בצירוף פרוטוקול הוועדה הרפואית או תעודת העיוור.
הצג


מיסוי מטבעות דיגיטליים - עמדת רשות המיסים בחוזר 5/2018
נכתב בתאריך: 2018 | 04 | 21

החוזר קובע כי המטבעות הווירטואליים לא נחשבים כ"מטבע" ולכן לא יזכה לפטור ממס על הפרשי שער. לגירסתם, מטבע וירטואלי הוא "נכס" כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה  ולכן יחול מס רווח הון על רווח ממכירתו.

הצג


דיווח לרשויות המס של חבר "קיבוץ מתחדש" העובד כעצמאי
נכתב בתאריך: 2018 | 04 | 10
החבר ימוסה על הכנסתו החייבת כעצמאי, ככל עצמאי שאינו חבר קיבוץ וישלם לפקיד השומה מקדמות ומס כחוק. הקיבוץ יכלול את הכנסתו החייבת של החבר כפי שדווחה בתיקו האישי ויעמדו לזכותו תשלומי המס ששולמו על ידי החבר העצמאי, כמקדמה למס הסופי המחושב בקיבוץ לכלל חבריו.
הצג


חובת ניכוי מס במקור משירותים או נכסים (מכל תשלום)
נכתב בתאריך: 2018 | 03 | 10
ניכוי מס במקור "משירותים ונכסים", הינה חובה המוטלת על גופים "גדולים", והיא חלה כאשר תקנות ניכוי במקור ספציפיות אינן חלות. בחוזר זה נסקור את ההוראות בקשר לחובת הניכוי עקב החובה לנהל  ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
הצג


מחירי עלות נורמטיבית לדוחות חקלאים לשנת 2017
נכתב בתאריך: 2018 | 03 | 10

התעריפים הנורמטיביים בחקלאות מתבססים על חוזרים חקלאיים שהוציאה בעבר רשות המיסים - תחום החקלאות, כאשר הם מותאמים לשינויים במדדים הרלבנטיים (הרשות לא פרסמה מחירים נורמטיביים ל- 2017).

הצג


ניהול ספרים בשיטה "הדו צידית" ("כפולה") בשנת 2018
נכתב בתאריך: 2018 | 03 | 10
מצ"ב מחזורים לשנת 2017 (המחזור הקובע הוא כולל מע"מ) המחייבים לעבור להנה"ח כפולה בשנת 2018. חובה לבדוק את המחזור כולל מ.ע.מ ב- 2017 ולאתר עסקים החייבים לעבור לכפולה בשנת 2018 ולהודיע על כך באופן מיידי לשותף האחראי על התיק.
הצג


האם מכירת מכוניות משומשות על ידי חברת ליסינג היא הכנסה פירותית או הונית - פס"ד
נכתב בתאריך: 2018 | 03 | 04
בית-המשפט המחוזי קבע כי ניתוח העסקאות מביא למסקנה כי פעילות מכירת המכוניות מהווה פעילות עסקית מסחרית החייבת במס פירותי ולא רווח הון.
הצג


מיסוי תושב חוזר ותיק ועולה חדש
נכתב בתאריך: 2018 | 03 | 04

בית המשפט קבע כי הכנסות, שהופקו או נצמחו מפעילות אקטיבית של תושב חוזר או עולה חדש, המבוצעת חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל, לא ייהנו מפטור מלא אלא יחולקו באופן יחסי עפ"י "מבחן הימים".

הצג


תיקון החוק בעניין חברות בית – הוראות המעבר
נכתב בתאריך: 2018 | 02 | 25

בהתאם לסעיף 64(ב)(7) בנוסחו החדש, חברה העומדת בדרישות הסעיף, רשאית לבחור להיחשב חברת בית רק אם ביקשה להיחשב כחברת בית, תוך 3 חודשים ממועד התאגדותה.

הצג


מע"מ על מענקים בחקלאות - החלטת מיסוי
נכתב בתאריך: 2018 | 02 | 25

ככל וחלה חבות במס בשל התקבולים השוטפים הניתנים לעוסק, הרי ששיעור המס החל על המענקים יהיה בהתאם לשיעור המס החל על עסקאותיו השוטפות של העוסק שבשלהן ניתנו לו המענקים.

הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית